Studiować w Chełmie

Maturzyści poznali wyniki matur. Mając w ręku świadectwa dojrzałości, mogą już śmiało wybierać przyszłe uczelnie i kierunki studiów. Część absolwentów liceów i techników w regionie zechce zapewne studiować w Chełmie. Aby nieco ułatwić im wybór, prezentujemy kierunki i specjalności oferowane przez chełmskie uczelnie.

Nabór na dwa kierunki studiów prowadzi Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej.
– Nowy rok akademicki rozpoczynamy nowym kierunkiem, jakim jest ekonomia. Dotychczasowy kierunek – politologia i jej specjalności świetnie się sprawdziły zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowisk biznesowo-gospodarczych uczelnia prowadzi także nabór na ekonomię – mówi dr Michał Gołoś, rektor uczelni.

Ci, którzy zdecydują się na ekonomię w WSSMiKS, będą mogli wybierać spośród następujących specjalności: agroekonomia, zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, bankowość i ubezpieczenia, finanse jednostek samorządu terytorialnego. Na politologii będą to: polityka obsługi ruchu granicznego, zarządzanie projektami UE, polityka samorządowa i administracja, polityka bezpieczeństwa państwa, media i komunikowanie społeczne, polityka obsługi ruchu turystycznego i polityka migracyjna. WSSMiKS oprócz studiów licencjackich prowadzi także nabór na studia magisterskie i podyplomowe.
Największa chełmska uczelnia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, prowadzi zapisy na dziesięć kierunków studiów. W jej ofercie i umysły ścisłe, i humaniści znajdą coś dla siebie. Można studiować tu budownictwo, elektrotechnikę, filologię polską, filologię (angielską, słowiańską), matematykę, mechanikę i budowę maszyn, pedagogikę, pielęgniarstwo, rolnictwo i stosunki międzynarodowe. Każdy z kierunków oferuje po kilka specjalności. Część z nich zostanie wprowadzona z nowym rokiem akademickim. Na kierunku matematyka nowością jest specjalność ekonomia matematyczna i informatyka stosowana, na mechanice i budowie maszyn – inżynieria medyczna; na pedagogice – edukacja dorosłych i praca z osobami starszymi, a na stosunkach międzynarodowych – międzynarodowa obsługa klienta. Pełny wykaz specjalności każdego kierunku i terminarz rekrutacji można znaleźć na internetowej stronie PWSZ. (kw)