Stypendia nie tylko dla orłów

– Wprowadzimy program stypendiów dla uczniów, którzy nie tylko są wybitnymi prymusami, ale ciężko pracują, by mieć jak najlepsze stopnie. Chcemy jak najwięcej uczniów zmobilizować do nauki i podnoszenia jakości kształcenia – obiecuje świdniczanom KWW Świdnik Wspólna Sprawa. – Stypendia w wysokości 200 zł miesięcznie dostawałoby trzydzieści procent najlepszych uczniów od czwartej klasy podstawówki we wszystkich miejskich szkołach. Rocznie program kosztowałby miasto 2,3 mln zł.


3 września, w dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego, KWW Świdnik Wspólna Sprawa ogłosił kolejny punkt swojego programu wyborczego. Datę wybrano nieprzypadkowo, bo ogłoszony pomysłu jest adresowany do uczniów miejskich szkół podstawowych oraz ich rodziców.

– Jeśli wygramy wyboru, po feriach zimowych w 2019 roku wprowadzimy program stypendialny dla uczniów świdnickich szkół podstawowych. W jego ramach aż 30 proc. najlepszych uczniów w każdej klasie będzie otrzymywać przez 6 miesięcy po 200 zł miesięcznie – zapowiada ŚWS.

Jak tłumaczą członkowie stowarzyszenia, programy stypendialne nie powinny skupiać się jedynie na wybitnie zdolnych uczniach, ale powinny być dostępny dla każdego dziecka, które wkłada wysiłek w naukę.

– Wierzymy, że lepiej wykształceni absolwenci świdnickich szkół podstawowych to świetna inwestycja w przyszłość miasta. Oczywiście mogą pojawić się zarzuty, że to rozdawnictwo, ale w moim odczuciu ten program nim nie będzie. Jest różnica, czy „dajemy” pieniądze tak po prostu, czy stawiamy jakiś warunek. A my chcemy postawić naszym uczniom pewne wyzwanie: jeżeli chcesz stypendium, musisz być wśród jednej trzeciej najlepszych uczniów w swojej klasie. Dlaczego w klasie, a nie szkole? Te stypendia mają ciągnąć do góry wszystkich. Wiadomo, że są klasy silniejsze i słabsze.

Gdybyśmy zaproponowali stypendia dla najlepszych uczniów w szkole, to większość środków trafiłaby do 2-3 klas. Dzięki temu programowi uczniowie ze słabszych klas mogliby starać się o stypendium, przez co cały poziom klasy, a co za tym idzie także szkoły, może wzrosnąć. W ten sposób wesprzemy też finansowo świdnickie rodziny – wyjaśnia Jakub Osina z ŚWS i dodaje, że nowy program stypendialny nie wiązałby się z rezygnacją z innych, funkcjonujących do tej pory w mieście, form nagradzania najlepszych uczniów.

Według założeń co pół roku (po feriach zimowych i wakacjach) program będzie odnawialny, co ma być szansą dla każdego ucznia na poprawę wyników i znalezienie się w gronie stypendystów. Do programu będzie wliczana średnia ze wszystkich przedmiotów z wyjątkiem religii i etyki. Roczny koszt swojego programu stypendialnego ŚWS szacuje na 2,3 mln zł. W