Stypendium dla Weroniki

(9 kwietnia) W Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Lubelskiego.

Wśród nagrodzonych w kategorii muzyka po raz kolejny znalazła się wokalistka Weronika Jędruszak, uczennica kl. III gimnazjum w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu. Weronika odebrała stypendium z rąk wicemarszałka województwa lubelskiego Krzysztofa Grabczuka, który gratulował stypendystom nieprzeciętnych talentów. Wicemarszałek podkreślił, że są oni niekwestionowanymi ambasadorami naszego regionu.

Aplikacja o wsparcie finansowe odbywała się w dziedzinie: muzyki, plastyki, fotografii, teatru, filmu, literatury oraz opieki nad zabytkami. Oceny wniosków, zawierających dokumentację osiągnięć kandydatów dokonała Komisja stypendialna, powołana przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Weronika znalazła się wśród finalistów nagród ogólnopolskich. Pozostałe grupy stypendialne to laureaci konkursów wojewódzkich oraz międzynarodowych. Otrzymane stypendium Weronika przeznaczy na dalszy rozwój artystyczny. (re)