Stypendyści premiera

Są młodzi, ambitni i wyjątkowo zdolni. Mowa o ósemce uczniów z powiatowych szkół, którzy otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów.


W Zespole Szkół w Piaskach stypendystą PRM już po raz drugi został Michał Kędrak, kształcący się zawodzie technik pojazdów samochodowych, którego średnia ocen na świadectwie wyniosła 5,13. Stypendium otrzymało także dwoje uczniów Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku: Jakub Rutkowski oraz Sofia Stepanchenko.

Z wyróżnień mogą się cieszyć także uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Świdniku: Kacper Śliwa, który w tym roku uzyskał promocję do klasy trzeciej z najwyższą w liceum trzyletnim średnią ocen 5,50 oraz Kacper Andrzejewski, ze średnią 5,13. Stypendia PRM trafią również do uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Świdniku: Julii Malinowskiej, Natalii Krzyżan oraz Marcina Malinowskiego.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki. (opr. w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here