Stypendysta ministra

Dr Łukasz Skowron z Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej został laureatem XI edycji programu stypendialnego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
stypendysta-copyMinister przyznał 168 wybitnym młodym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i posiadają bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej, sumę blisko 32 mln zł na finansowanie stypendiów. Laureaci będą otrzymywali stypendium przez okres do 3 lat. W konkursie rozpatrzono 1137 wniosków. Jednym z laureatów (obok dr Anny Kosińskiej z KUL) został dr Łukasz Skowron z Politechniki Lubelskiej.

Dr Skowron jest specjalistą z zakresu badań i analiz rynkowych, systemów zarządzania przedsiębiorstwem, budowania wizerunku firmy na rynku. Jest ekspertem ds. pomiaru poziomu satysfakcji i lojalności klientów oraz motywacji i satysfakcji pracowników. Tytuł doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie zdobył na Politechnice Wrocławskiej. Jest absolwentem dwóch uczelni: Politechniki Lubelskiej na kierunku zarządzanie i marketing oraz duńskiej Aarhus School of Business przy University of Aarhus na kierunku Business Performance Management.
MG