Stypendystki z Jaślikowa

Martyna i Michalina Mazurkiewicz, uczennice SP im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie, znalazły się w gronie pięciu najlepszych stypendystów programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych”. Przez kolejne dziesięć miesięcy będą dostawać po 350 zł.

Program „Lubelskie wspiera uzdolnionych” jest skierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, nowożytnych języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, którzy w roku szkolnym 2022/2023 są uczniami klas siódmych i ósmych szkół podstawowych albo liceów ogólnokształcących.

Stypendia będą wypłacane co miesiąc do końca obecnego roku szkolnego, a mogą być wykorzystane na dodatkowe kursy i zajęcia, zakup sprzętu komputerowego, czy wyjazdy edukacyjne. W ramach przedsięwzięcia na rok szkolny 2022/2023 samorząd województwa lubelskiego przyznał prawie 580 stypendiów o łącznej wartości ponad 2 mln zł. Wśród laureatów, i to w pierwszej piątce, znalazły się dwie uczennice SP w Jaślikowie – siostry Martyna Mazurkiewicz i Michalina Mazurkiewicz. (g)