Sukces gwarantowany

Kurs obsługi wózka widłowego, kurs na prawo jazdy kategorii B, zajęcia z zawodowego angielskiego dla kelnerów to tylko kilka z propozycji, jakie dla swoich uczniów ma ZS nr 1 w Świdniku. Uda się je wdrożyć w życie dzięki unijnym dotacjom.


Zespół Szkół nr 1 w Świdniku pozyskał dotację na realizację drugiej edycji projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu”. Umowa na jego dofinansowanie (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WL) została podpisana na początku listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie przez Krzysztofa Gałana, dyrektora ZS nr 1 w Świdniku.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez organizację dodatkowych zajęć zawodowych, płatnych staży oraz praktyk. Obejmą one stu uczniów z klas technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik logistyk oraz zasadniczej szkoły zawodowej (kucharz/piekarz). Dla uczniów przewidziano m.in. szkolenia z zakresu logistyki i spedycji, kursy na prawo jazdy kat. B, kurs obsługi wózka widłowego, warsztaty kulinarno-kelnerskie i wiele innych. Z zajęć doszkalających skorzystają także nauczyciele. Projekt pozwoli również na doposażenie szkolnych pracowni. Jego budżet to ponad 1 mln zł. (w)