Sukces Jedynki

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chełmie już piąty rok z rzędu zdobywają laury w najbardziej prestiżowych w karierze szkolnej konkursach kuratora oświaty.

„Jedynka” ma już laureatów z historii, języka angielskiego, przyrody i matematyki. W ubiegłym roku szkolnym aż troje uczniów zostało laureatami kuratoryjnego konkursu z języka polskiego. W tym roku do grona zwycięzców dołączyli: Jakub Matuła – laureat konkursu z biologii (op. dydaktyczny Ewa Bida) oraz Miłosz Kowalczyk – laureat z fizyki (op. dydaktyczny Grażyna Cetera).

Sukces Miłosza jest tym większy, że jest on jedynym uczniem z Chełma i powiatu chełmskiego, który zdobył tytuł laureata konkursu fizycznego. Kuba i Miłosz mają już na swoim koncie tytuły laureata konkursu polonistycznego a Miłosz dodatkowo konkursu matematycznego. Uzyskanie tego wyróżnienia wymaga wiele pracy, ale – jak sami uczniowie podkreślają – spotkania przygotowujące do konkursu to ekscytujące zgłębianie tajników wiedzy a nie wkuwanie wiadomości.

– Nie odnieślibyśmy sukcesu, gdyby nie olbrzymie zaangażowanie naszych opiekunów i bardzo przyjazne traktowanie nas przez wszystkich nauczycieli. Jedynka otacza opieką zarówno dzieci potrzebujące wsparcia, jak i te, które mają dodatkowe obowiązki. W czasie przygotowań do konkursu takie wsparcie jest naprawdę istotne.

Uczniom i nauczycielom gratulujemy sukcesu! (opr. red.)