Sukces uczennicy I LO – Aleksandra Konieczna

Aleksandra Konieczna z Woli Uhruskiej, uczennica klasy 2f I LO w Chełmie została finalistką eliminacji centralnych 50. Olimpiady Języka Rosyjskiego, która odbyła się w dniach 13-14 kwietnia w Warszawie. Do zawodów II stopnia przystąpiło ok. 1000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a do finału zakwalifikowało się tylko 51.

W części pisemnej Ola podjęła się napisania eseju na temat: „Jak zostać autorytetem”. Po dwugodzinnych zmaganiach uczniowie uczestniczyli w części ustnej egzaminu, losując temat wypowiedzi, która została poddana ocenie komisji. Aleksandra omawiała: „Strefy geograficzne na terytorium Rosji”.

Uczennica I LO w Chełmie wraz ze zdobyciem tytułu finalisty została zwolniona z matury pisemnej z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz ustnej, automatycznie uzyskując maksymalną liczbę punktów.

Oprócz tego zwycięstwo upoważnia ją do podjęcia nauki na wielu polskich uczelniach, ponieważ dzięki „indeksowi” ma już pełne lub częściowe zwolnienie z egzaminów kwalifikacyjnych, a nawet procedury rekrutacyjnej.

Aleksandra przygotowywała się do olimpiady pod kierownictwem Mariusza Adamca – nauczyciela Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie. (kg)