Sumienni i prawi

48 pracowników KUL uhonorowano 22 listopada odznaczeniami państwowych. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dekoracji dokonał wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

 
– Miałem dziś ogromną radość wręczać medale również i swoim nauczycielom – mówił podczas wtorkowej uroczystości wojewoda.
Złoty Krzyż Zasługi, jedno z najwyższych państwowych odznaczeń nadawanych przez prezydenta RP, otrzymała prof. Mirosława Ołdakowska-Kufel, kierownik Katedry Literatury Współczesnej KUL. – Jestem wdzięczna wobec środowiska akademickiego, które wystąpiło o to odznaczenie i władzom uczelni, dzięki którym mogę tu pracować – mówi prof. Mirosława Ołdakowska-Kufel. – Chcę nadal pracować z młodzieżą, której niestety na humanistyce jest coraz mniej. Kierunek, który jest mi bliski, to pogranicze Biblii i pogranicze literacko-kulturowe Polski i Ukrainy – dodała.
Medalami za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej nagrodzonych zostało 23. pracowników KUL, a 24 naukowców otrzymało medale Komisji Edukacji Narodowej.(EM.K.)

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: mgr Hanna Grygielska-Michalak, starszy wykładowca w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych; mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk, starszy wykładowca w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych; dr hab. Maria Szymanowicz, prof. KUL, dyrektor Instytutu Muzykologii; prof. Stanisław Wrzosek, dyrektor Instytutu Administracji.
Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymali: dr hab. Elżbieta Charlińska, adiunkt w Instytucie Muzykologii; o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv., Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej; dr hab. Grzegorz Pecka, prof. KUL, dyrygent Chóru KUL, profesor w Instytucie Muzykologii; Sławomir Radziemski, pracownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych; dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL, profesor w Instytucie Psychologii; dr Agnieszka Strycharczuk, starszy wykładowca w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych; dr Kinga Strycharz-Bogacz, adiunkt w Instytucie Muzykologii; dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL, profesor w Instytucie Psychologii; dr hab. Marcin Trzebiatowski, adiunkt w Instytucie Prawa; dr hab. Jacek Widło, prof. KUL, profesor w Instytucie Europeistyki; ks. dr Zbigniew Wójtowicz, starszy wykładowca w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
Medal Brązowy za Długoletnią Służbę: dr hab. Rafał Biskup, adiunkt w Instytucie Administracji; dr Kalina Grzesiuk, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Zarządzania; dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, adiunkt w Instytucie Prawa; ks. dr hab. Tomasz Moskal, adiunkt w Instytucie Historii Kościoła i Patrologii; ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, adiunkt w Instytucie Teologii Dogmatycznej; dr Iwona Ulfik-Jaworska, adiunkt w Instytucie Psychologii; dr hab. Grzegorz Wojciechowski, adiunkt w Instytucie Prawa Kanonicznego; dr Grzegorz Zasuwa, adiunkt w Instytucie Ekonomii i Zarządzania.
Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali: dr Aleksandra Borowicz, dr Marta Buk-Cegiełka, dr hab. Bożena Czernecka-Rej, dr hab. Zygmunt Gałecki, dr Marek Gędek, ks. dr Marek Jeziorański, dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, dr hab. Zdzisław Kudelski, dr inż. Piotr Kulesza, dr Ludomir Kwietniewski, dr Agnieszka Linca-Ćwikła, dr Piotr Mamcarz, dr Jerzy Michałowski, dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, dr Magdalena Parzyszek, dr Małgorzata Peroń, dr Lidia Pietruszka, dr Natalia Sosnowska, dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit, prof. KUL, dr Iwona Szewczak, dr Ewelina Świdrak, dr Katarzyna Uzar-Szcześniak, dr Wojciech Wciseł; dr Grzegorz Wiącek.