Świat stoi przed nimi otworem

W środę, 15 czerwca w Zespole Szkół nr 5 prezydent Krzysztof Żuk spotkał się z laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad, turniejów i konkursów ze szkół ponadgimnazjalnych. Aż 163 uczniów z 20 szkół zdobyło 205 tytułów, w tym 92 tytuły laureata i 113 finalisty.
Laureaci konkursów przedmiotowych, zawodów międzynarodowych, konkursów tematycznych, turniejów i olimpiad otrzymali jednorazowe stypendia. Warunkiem przyznania była średnia ocen co najmniej 4,3 oraz wzorowe zachowanie. Prezydent przyznał 115 uczniom 146 jednorazowych stypendiów w wysokości 500 zł. Im więcej tytułów laureata, tym kwota była wyższa. Rekordzistą okazał się Jakub Boguta z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica, zdobywca sześciu tytułów, który otrzymał aż 3000 zł (o tym zdolnym uczniu pisaliśmy w kwietniowym numerze „Nowego Tygodnia”). Pięć tytułów zdobył jego szkolny kolega Stanisław Kurdziałek. Czterema tytułami pochwalić się może Kamil Kapica z III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskie natomiast po trzy tytuły uzyskali: Karolina Iwona Polak z XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki, Katarzyna Mikulska z III LO oraz Rafał Banaś, uczeń I LO.

Najwięcej tytułów w olimpiadach, konkursach i turniejach zdobyli uczniowie: I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica (47 tytułów), III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej (37 tytułów), XXI Liceum Ogólnokształcącego im. św. Stanisława Kostki (20 tytułów). Rekordzistami jeśli chodzi o liczbę tytułów w olimpiadach, konkursach i turniejach wśród szkół niepublicznych okazali się uczniowie Pallotyńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego – zdobywcy 14 tytułów.
Aż 18 uczniów z Lublina otrzyma po 1000 zł za uzyskanie 2 tytułów laureata. Wśród nich znalazł się Mateusz Kukuryka, absolwent III LO, tegoroczny maturzysta, finalista 49. Olimpiady Astronomicznej, laureat 9. Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z przedmiotu matematyka. – Od dziecka byłem zainteresowany astronomią. Do udziału w olimpiadzie astronomicznej zachęciła mnie moja pani profesor Dominika Brus. Uczyłem się i przygotowywałem od ponad dwóch lat i jestem zadowolony z wyniku – powiedział. Mateusz wybiera się na Politechnikę Warszawską na Wydział Lotnictwa i Kosmonautyki, a dzięki tytułowi jest już w elitarnym gronie studentów tej uczelni.

– Olimpiada astronomiczna łączy w sobie różne dziedziny: fizykę, astrofizykę, geografię i matematykę na naprawdę wysokim poziomie, a zadania są bardzo trudne. Z całej Polski na finał przyjechało 21 uczniów, w tym troje z naszego LO. Poziom jest więc bardzo wysoki – mówi Dominika Brus, nauczycielka fizyki w III LO. Do absolwenta takiego trudnego kierunku, jaki wybrał Mateusz, pracodawcy na pewno będą ustawiać się w kolejce. (EM.K.)

Komentarze