Świdniccy dawcy życia

Na świdnickich krwiodawców zawsze można liczyć

Pandemia koronawirusa wymusiła przestój w ich działalności, ale świdniccy krwiodawcy z Klubu HDK-PCK przy PZL-Świdnik znów organizują akcje poboru krwi i zachęcają do ich wspierania, bo w bankach RCKIK brakuje wszystkich grup tego życiodajnego leku. Najbliższa akcja obędzie się w 23 sierpnia, w Mełgwi.


– Epidemia koronawirusa spowodowała znaczne obniżenie poziomu zapasów krwi w całej Polsce. A przypomnę, że zapotrzebowanie na krew jest ogromne, bo po wcześniejszych przestojach, placówki medyczne wznowiły realizację planowych operacji. Aby zabezpieczyć szpitale w województwie lubelskim, każdego dnia blisko 200 krwiodawców powinno oddać swoją krew, ponieważ średnio 1 osoba na 10 leczonych w szpitalu, potrzebuje tego daru – mówi Andrzej Słotwiński, prezes honorowy Klubu HDK-PCK im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy PZL-Świdnik.

Epidemia koronawirusa sprawiła również, że świdniccy krwiodawcy przez prawie trzy miesiące nie mogli organizować zaplanowanych zbiórek krwi. Pierwszą akcję po przymusowym przestoju przeprowadzili 31 maja przy Urzędzie Gminy Mełgiew. Potem były następne, m.in. na terenie parafii NMP Matki Kościoła w Świdniku dla upamiętnienia 40. rocznicy Świdnickiego Lipca, oraz przy kościele św. Kingi z okazji imienin patronki.

– Dzięki wsparciu księży ze świdnickich parafii i z Mełgwi oraz zaangażowaniu mieszkańców naszego miasta i powiatu, Stowarzyszenia Św. Kinga oraz wielu innych ludzi, możemy powiedzieć że nie przestraszyliśmy się niebezpiecznego wroga jakim jest koronawirus. W pięciu zorganizowanych akcjach krew oddały 172 osoby, co przełożyło się na pozyskanie 77 litrów tego bezcennego leku. Przypominamy, że oddawanie krwi jest bezpieczne. Bezpieczeństwo naszych dawców zapewnia m.in. wstępna preselekcja poprzez pomiar temperatury, badanie wstępne, sprzęt ochrony osobistej, jednorazowy sprzęt do donacji oraz częsta dezynfekcja – mówi A. Słotwiński.

Najbliższa z akacji organizowanych przez świdnickich krwiodawców odbędzie 23 sierpnia w budynku Urzędu Gminy Mełgiew, między godz. 9 do 14.

– Chętnych do udziału w tej akcji prosimy o zgłaszanie się z dokumentem tożsamości. Osoby zgłaszające się powinny być wypoczęte i po śniadaniu. Dzień wcześniej nie należy spożywać alkoholu. Przy okazji, chciałbym serdecznie podziękować firmom i instytucjom, które podarowały nam upominki dla oddających krew w ostatnich akcjach: lodziarni BąbelLove, lodziarni BOSKO, Urzędowi Miasta Świdnik oraz RCKiK w Lublinie. Liczymy na to, iż znajdą się kolejni sponsorzy na akcje, które będziemy organizować w najbliższym czasie – kończy A. Słotwiński. (w)