Świdniccy strażacy docenieni

Symboliczny czek o wartości 16 tys. zł to nagroda od Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego dla świdnickich strażaków za zajęcie pierwszego miejsca w wojewódzkich zawodach pożarniczych. Mundurowi dostali także nowoczesny fantom do ćwiczeń. Ufundowało go Starostwo Powiatowe w Świdniku.


W ubiegłą środę, 20 września, w Komendzie PSP w Świdniku odbył się uroczysty apel z udziałem lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP, st. bryg. Grzegorza Alinowskiego, władz powiatu i miasta. Głównym celem spotkania było wyróżnienie reprezentacji świdnickiej komendy w sporcie pożarniczym, która już trzeci raz z rzędu zwyciężyła w zawodach na szczeblu wojewódzkim. W nagrodę strażacy otrzymali symboliczny czek o wartości 16 tys. zł. Z rąk komendanta wojewódzkiego odebrał go mł. bryg. Piotr Łowicki – trener i kierownik drużyny. Za otrzymaną kwotę strażacy zakupili profesjonalną bieżnię stacjonarną.
Strażaków docenili także przedstawiciele powiatu świdnickiego – starosta Dariusz Kołodziejczyk i wicestarosta Waldemar Białowąs. Za reprezentowanie i promowanie powiatu reprezentanci otrzymali stroje sportowe. Podczas spotkania zaprezentowany został zestaw profesjonalnych fantomów do ćwiczeń ratownictwa medycznego ufundowany przez starostwo powiatowe. To najnowocześniejszy sprzęt w całym województwie. Kosztował 21,3 tys. zł.
Spotkanie było też okazją do zaprezentowania planów, jakie komenda ma na najbliższe lata. Mówił o nich szef KP PSP w Świdniku, bryg. Sławomir Kowalczyk. Strażacy chcieliby zaadaptować jedno z pomieszczeń na salę edukacyjno-dydaktyczną i stworzyć stanowiska demonstracyjno-ćwiczebne. Mogłyby one służyć uczniom i przedszkolakom odwiedzającym komendę (każdego roku jest ich około tysiąca), a także rodzicom, nauczycielom, członkom młodzieżowych drużynom pożarniczym czy druhom z OSP. O dofinansowanie na realizację tego zadania komenda będzie aplikować do RPO WL (Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich). Komendant Kowalczyk podziękował obecnemu na spotkaniu burmistrzowi Świdnika, Waldemarowi Jaksonowi, za przekazanie komendzie 25 tys. zł na przygotowanie dokumentacji projektowej do tego zadania.
W ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu na lata 2017-20” w przyszłym roku planowany jest zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, budowa placów manewrowych, parkingów, ogrodzenia oraz placu z bieżnią. W 2019 roku strażacy chcieliby wykonać termomodernizację komendy, wyremontować pomieszczenia w budynku administracyjno-biurowym oraz stworzyć warsztat P-GAZ-DYM, w którym będzie można sprawdzić stan aparatów powietrznych po ich użyciu. (w)