Świdniccy strażnicy wnioski piszą

450 kasków i kamizelek odblaskowych dla małych rowerzystów, 4 defibrylatory dla szkół, wyposażenie dwóch „aktywnych przejść” dla pieszych oraz kamerki do nagrywania interwencji strażników miejskich zostaną zakupione dzięki dofinansowaniu z ogólnopolskiego programu „Razem bezpieczniej” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.


To kolejny już raz, kiedy świdnickim strażnikom udało się pozyskać 100 tysięcy złotych z programu „Razem bezpieczniej”, do których 20 tys. jako wkład własny dołoży miasto.

– Tym razem dofinansowanie otrzymało tylko sześć wniosków, my byliśmy na pierwszym miejscu – chwali się Janusz Wójtowicz, komendant Straży Miejskiej w Świdniku.

Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup czterech defibrylatorów, czyli urządzeń do udzielania pierwszej pomocy osobom z zatrzymanym krążeniem, które trafią do wszystkich szkół podstawowych w Świdniku. Dzięki dofinansowaniu powstaną także dwa aktywne przejścia dla pieszych, prowadzone będą zajęcia dla uczniów z udzielania pierwszej pomocy, zakupionych zostanie 450 kasków rowerowych i kamizelek odblaskowych dla dzieci oraz kamerki dla strażników, dzięki którym będą mogli rejestrować swoje interwencje. JN