Świdniccy uczniowie powyżej średniej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie w ubiegły piątek opublikowała wyniki tegorocznych testów gimnazjalnych. Oto jak wypadli w nich nasi uczniowie.


Egzaminy odbywały się między 18 a 20 kwietnia. Podzielono je na trzy części. Pierwszego dnia trzecioklasiści pisali test z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. Drugiego dnia musieli zmierzyć się z przedmiotami przyrodniczymi (biologią, chemią, fizyką i geografią) oraz matematyką, a ostatni dzień egzaminów poświęcony był językom obcym – na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

W województwie lubelskim do egzaminu przystąpiło 18 900 uczniów (w całym kraju było ich 344 000). Wyniki pokazały, że nasi gimnazjaliści dobrze radzą sobie z odbiorem tekstów kultury i wykorzystaniem zawartych w nich informacji. Większych trudności nie sprawia im też odczytywanie i interpretacja informacji przedstawionych na wykresie funkcji; dobrze też posługują się podstawowymi pojęciami z zakresu genetyki. Gorzej jest, jeśli chodzi o chronologię historyczną. Kłopot gimnazjalistom sprawiło też zadanie dotyczące związku głównych cech klimatu Polski z czynnikami je kształtującymi. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie na dowodzenie, które wymagało znajomości pojęcia mediany, a także samodzielnej analizy problemu i przedstawienia argumentacji matematycznej.

W Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku (dawne Gimnazjum nr 1) do egzaminu podeszło 165 uczniów z 6 oddziałów. Ich średnie wyniki prezentują się następująco:

j. polski – 73,1 proc., historia i wos – 61 proc., matematyka – 58,8 proc., przedmioty przyrodnicze – 62,2 proc., język angielski, poziom podstawowy – 78,6 proc., język angielski, poziom rozszerzony – 64,2 proc., język hiszpański (pisało dwóch uczniów) – 47,5 proc., język niemiecki p.p. – 74,5 proc., j. niemiecki p.r. – 83,8 proc.

– Jesteśmy zadowoleni zwłaszcza z wyników z języka polskiego i części przyrodniczej. Jak co roku, wysoki jest również wynik egzaminu z języka niemieckiego. To efekt rozszerzonych programów i dużej ilości godzin z tego przedmiotu – mówi Anna Owsicka-Mazur, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku.

W Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku test pisali uczniowie byłego Gimnazjum nr 3. Tomasz Szydło, dyrektor placówki, przyznaje, że z wyników tegorocznych testów jest zadowolony, bo są wyższe od średniej gminnej, powiatowej, wojewódzkiej i krajowej.

Egzamin z języka polski gimnazjaliści napisali średnio na 73,8 proc., historię i wos – 64,6 proc., matematykę – 64 proc., przedmioty przyrodnicze – 62,1 proc., język angielski na poziomie podstawowym na 82,6 proc.

Tego, jak z testem poradzili sobie uczniowie Gimnazjum nr 2 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1) niestety nie udało nam się w piątek dowiedzieć. Dzwoniliśmy do szkoły kilkanaście razy. W sekretariacie przeważnie nikt nie podnosił słuchawki, a jeśli już się udało, rozmowa była po chwili rozłączana. Miejmy nadzieję, że to tylko chwilowe problemy z centralką, a rodzice uczniów, którzy chcą załatwić coś przez telefon, nie muszą próbować po kilkanaście razy.