Świdnicka kuźnia wirtuozów

Budynek nowej szkoły

W najbliższy piątek Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku uroczyście podsumuje 45 lat działalności. W Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się koncert galowy w wykonaniu uczniów, absolwentów oraz nauczycieli, na który szkoła zaprasza wszystkich melomanów, absolwentów oraz rodziców młodych muzyków.


– Czterdzieste piąte urodziny naszej szkoły obchodziliśmy przez cały 2018 rok. To niezwykłe święto całej społeczności szkolnej stało się doskonałą okazją do spojrzenia na szkołę nie tylko z perspektywy jej historii i miejsca kształcenia muzycznego, ale także jako na przestrzeń rozbudzającą wrażliwość muzyczną, o bogatej ofercie kulturalnej dla każdego. Przez cały rok spotykaliśmy się na jubileuszowych wydarzeniach, warsztatach, koncertowaliśmy wspólnie z uczniami, absolwentami, nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi. Piątkowy koncert galowy będzie podsumowaniem naszego jubileuszu – mówi Beata Olszańska, dyrektor szkoły.

Państwowa Szkoła Muzyczna w Świdniku rozpoczęła działalność w styczniu 1973 roku na mocy Zarządzenia nr 95 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 27 IX 1972 roku. Jej pierwszym dyrektorem został Teofil Nowosad. Szkoła powstała na bazie Społecznego Ogniska Muzycznego przy Zakładowym Domu Kultury Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik. W pierwszym roku funkcjonowania lekcje muzyki odbywały się w pomieszczeniach ogniska przy ulicy Kolejowej.

W następnych latach siedzibę szkoły przeniesiono do niewielkiego budynku, który był pozostałością bazy noclegowej dla robotników pracujących przy budowie osiedla mieszkaniowego szybko rozwijającym się młodym mieście. Mimo tego, że barak nie spełniał żadnych standardów kształcenia, siedzibą szkoły był przez 40 lat i wykształciły się w nim setki młodych muzyków.

W 2003 roku szkoła przyjęła imię Rodziny Wiłkomirskich.

– Po trzydziestu latach od powstania szkoły, po uzyskaniu akceptacji członków rodziny oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Waldemara Dąbrowskiego, szkoła z dumą przyjęła zacne imię Rodziny Wiłkomirskich. Staramy się przekazać naszym uczniom ogromną pasję do muzyki, jaką wyróżniała się ta rodzina. Do tradycji tej rodziny nawiązujemy w rocznym harmonogramie działań edukacyjnych i kulturalnych, zapoznając młodych muzyków z legendą polskiej muzycznej historii – podkreśla dyrektor szkoły.

Warto przypomnieć, że profesor Wandzie Wiłkomirskiej za zasługi zarówno na niwie artystycznej, jak i społecznej, przyznano w 2012 roku tytuł Honorowego Obywatela Miasta Świdnik.

W 2006 roku, po długich staraniach dyrekcji szkoły, dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz po przekazaniu działki pod budowę nowego budynku szkoły przez Gminę Miejską Świdnik, rozpoczęto budowę nowej siedziby, która aktualnie mieści przy ulicy Króla Pole 7. Pierwsze lekcje muzyki odbyły się w niej we wrześniu 2013 roku.

Koncert galowy odbędzie się 23 listopada w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Uroczystość rozpocznie się o godz. 16. Wstęp na koncert jest bezpłatny. MJ

Uczniowie szkoły podczas jednego z koncertów