Świdnicki szpital na plusie

Dyrektor świdnickiego szpitala Jacek Kamiński prezentuje sprawozdanie z działalności placówki w 2017 roku

Ponad 10,5 tys. pacjentów było hospitalizowanych w 2017 roku w świdnickim szpitalu, ponad jedna trzecia z nich z powodu chorób układu krążenia. W ubiegłym roku lecznica przy Leśmiana wypracowała zysk.


Szczegółowe sprawozdanie z działalności świdnickiego szpitala w roku 2017 podczas ostatniej sesji powiatowej przedstawił, dyrektor SP ZOZ w Świdniku, Jacek Kamiński.

Wynika z niego, że przez ubiegły rok roku z hospitalizacji skorzystało 10 590 pacjentów. Najwięcej porad udzielono w Izbie Przyjęć w zakresie chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedycznej (3813 przypadków), chorób wewnętrznych i kardiologii (2866) oraz pediatrii (723). Przez ubiegły rok najczęściej hospitalizowani byli pacjenci z chorobami układu krążenia (31,2 proc.), a także z chorobami układu trawiennego i oddechowego. Blisko 15 proc. stanowiły pacjentki oddziału ginekologiczno-położniczego.

Przez cały ubiegły rok w poradniach SP ZOS – w Świdniku i Piaskach udzielono 42 209 porad, najwięcej chirurgicznych (13 111 przypadków), ortopedycznych (8 644) i endokrynologicznych (3 123). Jak wspomniał dyrektor, najdłuższy czas oczekiwania do lekarza-specjalisty wynosi obecnie 224 dni. Chodzi o endokrynologa. Na wizytę u kardiologa poczekamy średnio 93 dni, u diabetologa 75, a u hematologa 43. Pozostali specjaliści przyjmują na bieżąco.

Dyrektor Kamiński przypomniał, że w ubiegłym roku zmieniła się ustawa o świadczeniu opieki zdrowotnej. W budynku przy ul. Leśmiana 4 utworzono tzw. nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Od października do grudnia ub. r. udzielono w jej ramach ponad 2100 porad dla dorosłych i ponad 1200 dla dzieci. Pielęgniarki wykonały 1 963 zabiegi oraz 261 w miejscu zamieszkania pacjenta. Co ważne, rok ubiegły szpital zamknął zyskiem. W stosunku do 2016 roku przychody były wyższe, a to dzięki świadczeniom medycznym o podniesionym stopniu referencyjności. Ponad 85 proc. przychodów generowały oddziały szpitalne.

– Zmiany legislacyjne wprowadzone przez ustawodawcę w trakcie roku miały zasadniczy wpływ na kondycję finansową SP ZOZ Świdnik. Konstrukcja Rocznego Planu Finansowego i Inwestycyjnego, a następnie prowadzenie polityki finansowej w oparciu o Plan, wymagały wdrożenia restrykcyjnej polityki kosztowej i stałego, wieloaspektowego monitoringu w zakresie Systemu Kontroli Zarządczej SP ZOZ. Mimo trudności, planujemy kolejny kredyt inwestycyjny w wysokości ponad 2,5 mln zł. Zostanie zaciągnięty w celu zapewnienia wkładu własnego do dwóch projektów unijnych: „Zdrowe Lubelskie”, Projekt AOS i inwestycji informatycznych. W ramach tych projektów pozyskamy pieniądze na kolejną aparaturę medyczną i remont właściwie wszystkich poradni w budynku przy ul. Leśmiana – wyjaśniał Kamiński.

Szef szpitala przypomniał również o zakupach poczynionych z myślą o rozwoju placówki. Wymieniona została wieloczęstotliwościowa głowica do ultrasnonografu, zakupiono kardiotokograf, rejestrator holtera EKG, wielofunkcyjne łóżko szpitalne do intensywnej terapii, lampę zabiegową statywową, wiertarkę do małych stawów, kardiomonitor kompaktowy, aparat EKG, laktator Symphony z wyposażeniem, wózek do przewożenia chorych, pompę infuzyjną z wyposażeniem i aparat do ultradźwięków. Łączna kwota tych zakupów to 129 719 zł.

Świdnicki szpital gra w Orkiestrze

– Nasze potrzeby są ogromne, dlatego całym sercem wspieram działania WOŚP-u, bo choć w części nam pomaga, a trzeba pamiętać, że przemysł medyczny błyskawicznie się rozwija i sprzęt szybko staje się przestarzały. Co roku przesyłamy listę potrzeb Oddziału Dziecięcego i Noworodkowego. Są na niej m. in. inkubatory, łóżka czy kardiomonitor – mówił dyrektor SP ZOZ w Świdniku. W zeszłym roku szpital w Świdniku otrzymał od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nowy sprzęt, którego szacowana wartość to ponad 30 tys. zł.

Zarządu powiatu zapewnia, że szpital może liczyć na jego wsparcie. W tym roku zabezpieczył dla niego kwotę 300 tys. zł.

– Pamiętać trzeba, że w prognozie finansowej dyrektor założył kwotę ponad 2 mln zł jako wkład własny do megaprojektu, dzięki któremu szpital będzie mógł pozyskać prawie 6 mln zł na kompleksowy remont oddziałów i zakup nowoczesnego sprzętu. W miarę naszych możliwości będziemy wspierać działania dyrekcji – dodaje Leszek Czechowski, członek Zarządu Powiatu odpowiedzialny za sprawy zdrowotne i społeczne. (w)