Do końca ubiegłego tygodnia samorządy miały czas na złożenie wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Miasto Świdnik zamierzało ubiegać się o dofinansowanie na budowę Miltifunkcyjnego Centrum Rozwoju, ale ostatecznie zmieniło plany i złożyło wniosek na trzy inne projekty.

Początkowo nabór wniosków do Polskiego Ładu miał trwać do końca lipca, ale ostatecznie termin przedłużono do 15 sierpnia. W ramach programu samorządy mogą starać się o pieniądze na inwestycje, a wysokość dofinansowania zależna jest od tzw. obszaru priorytetowego. Największe, bo nawet 95 proc. bezzwrotne dofinansowanie można otrzymać w ramach priorytetu nr 1, który obejmuje m.in. budowę infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, wymianę źródeł ciepła na zeroemisyjne czy gospodarowanie odpadami. W ramach pierwszej, pilotażowej edycji programu gminy i powiaty mogły złożyć maksymalnie trzy wnioski (pierwszy bez ograniczenia kwotowego; drugi, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł i trzeci, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł).
Tak jak informowaliśmy, Urząd Miasta Świdnik zamierzał starać się o środki na budowę Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju, czyli hali, która połączy różne funkcje, ale przede wszystkim będzie zapleczem dla siatkarzy. Koszt tego przedsięwzięcia wstępnie oszacowano na 60-70 milionów złotych.
Ostatecznie jednak złożyła trzy inne wnioski. Pierwszy dotyczy budowy ulic Drewnianej i Wiejskiej, drugi rewitalizacji miejskiego targowiska wraz z budową farmy fotowoltaicznej, która zasili system miejskiego oświetlenia, a trzeci budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3.
– Jeszcze raz przeanalizowaliśmy możliwości finansowania i priorytety, które rząd przygotował dla programu Polski Ład i uznaliśmy, że te trzy projekty bardziej się w te założenia wpasowują. O dofinansowanie na budowę Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju będziemy najprawdopodobniej starać się w ministerstwie sportu – mówi Marcin Dmowski, wiceburmistrz Świdnika.
Swój wniosek przygotowało również Starostwo Powiatowe w Świdniku.
– Projekty złożone przez nasz powiat dotyczą trzech priorytetowych obszarów takich jak edukacja, pomoc społeczna i infrastruktura drogowa. Pierwszy z nich dotyczy rozbudowy budynku, w którym mieści się Zespół Szkół nr 1. Chcemy wybudować dodatkowe skrzydło, dzięki czemu będziemy mogli zaoferować uczniom lepsze warunki kształcenia. Pomysł zakłada, że w nowej części znalazłaby się pracownia hotelarska, gastronomiczna i logistyczna – tłumaczy Łukasz Reszka, starosta powiatu świdnickiego.
Zmodernizowany miałby zostać także budynek przy ul. Kolejowej, gdzie siedzibę ma m.in. Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
– Dzięki dobudowie piętra budynku rozszerzylibyśmy usługi o mieszkalnictwo chronione-treningowe. Z tej oferty mogłyby skorzystać np. osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze – dodaje starosta.
Trzeci z projektów dotyczy infrastruktury drogowej. Zakłada modernizację lub budowę ponad dziesięciu odcinków, które zintegrowałyby komunikacyjnie gminy ościenne ze Świdnikiem.
– Nie ukrywam, że wiążemy z tym programem ogromne nadzieje. Stajemy przed dużą szansą na przyspieszenie rozwoju naszego powiatu i to kompleksowo w trzech dziedzinach: drogach, oświacie i pomocy społecznej – kończy starosta Łukasz Reszka.
(w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here