Świdniczan pomysły na milion

Rusza 6. edycja Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego. Na zgłaszanie swoich pomysłów mieszkańcy naszego miasta mają czas do 2 lipca. Te, które w jesiennym głosowaniu otrzymają największe poparcie, zostaną zrealizowane w 2021 roku.


W poprzedniej edycji ŚBO zgłoszono około 40 projektów. 36 z nich poddano głosowaniu mieszkańców, a 12 zakwalifikowało się do realizacji. Wśród nich znalazły się m.in. nowe miejsca parkingowe przy ul. Skarżyńskiego, zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i rodzin, symulator lotniczy czy nowe place zabaw.

– Już po raz szósty mają Państwo możliwość bezpośredniego projektowania części wydatków budżetu naszego miasta, angażując się w świdnicki budżet obywatelski na rok 2021. Dotychczasowe 5 edycji pokazały, że budżet obywatelski daje możliwość realnego rozwoju naszego miasta i realizacji potrzeb społeczności lokalnej. Dlatego też serdecznie zachęcam Państwa do zaangażowania się w 6 edycję i wspólne zagospodarowanie 1 mln zł – napisał na stronie swidnik.budzet-obywatelski.org burmistrz Waldemar Jakson.

Pula ta zostanie podzielona na dwie kategorie zadań: tzw. „miękkie”, czyli dotyczące działań nieinwestycyjnych na kwotę do 70 tys. zł i „twarde”, związane z budową lub modernizacją różnych obiektów do 200 tys. zł. Nabór projektów do budżetu rozpocznie się 15 czerwca i potrwa do 2 lipca. Mogą je składać wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 13 rok życia. Jednak ci niepełnoletni będą potrzebować pisemnej zgody rodzica lub opiekuna. Do każdego formularza zgłoszeniowego z projektem należy dołączyć także listę z podpisami przynajmniej 15 mieszkańców popierających dane przedsięwzięcie.

Projekty można zgłaszać w formie elektronicznej za pośrednictwem strony ŚBO, lub w formie papierowej, w ratuszu, w Biurze Obsługi Klienta. Propozycje zostaną poddane weryfikacji i najpóźniej 7 września poznamy listę tych zakwalifikowanych do głosowania. A to odbędzie się między 8 a 21 października. Do 30 października poznamy listę zadań wybranych do realizacji. Wzory wszystkich dokumentów (formularz zgłoszenia, listę mieszkańców, zgodę rodzica/opiekuna) można znaleźć na stronie swidnik.budzet-obywatelski.org.(w)