Świdniczanie podzielili obywatelski milion

Aż 5200 świdniczan wzięło udział w głosowaniu na projekty II edycji budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy wybrali 12 najważniejszych ich zdaniem projektów i inwestycji.

– Projekty, które wygrały, opiewają na kwotę 999 454 zł. Ich realizacja planowana jest już w następnym roku – mówi Andrzej Radek, przewodniczący zespołu ds. budżetu obywatelskiego i zastępca burmistrza Świdnika do spraw komunalnych.

Biblioteka multimedialna…

Najwięcej głosów świdniczan (956) otrzymał projekt rozbudowy lokali w budynku przy ulicy Kościuszki 8. Jego celem jest utworzenie nowych pomieszczeń – sal terapeutycznych do wielospecjalistycznej pomocy w zakresie wsparcia osób dotkniętych niepełnosprawnością i ich rodzin. Projekt oszacowano na 70 tysięcy złotych. Wysokim poparciem cieszyła się też tzw. mediastrefa, czyli multimedialna czytelnia. Projekt zdigitalizowania Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Anny Kamieńskiej uzyskał poparcie 902 osób. Znajdą się tutaj strefy audio (nośniki słuchane), wideo, hobby, a ponadto strefa prasy i stanowiska komputerowe. Rozbudowa biblioteki o nowy sprzęt wyniesie 100 tysięcy złotych.

Zajęcia dla przedszkolaków… i nie tylko

Kolejne miejsca zajęły projekty „miękkie”. Mieszkańcy Świdnika zagłosowali za zajęciami terapeutycznymi dla osób wymagających specjalistycznej opieki wychowawczej (gmina). Ich koszt to 100 tys. zł. Podobnym poparciem – 729 głosów – cieszyły się zajęcia dotyczące wykrywania zaburzeń utrudniających codzienne funkcjonowanie w przedszkolu, domu czy środowisku u najmłodszych. Za diagnozę i terapię dysleksji oraz integrację sensoryczną przedszkolaków miasto zapłaci kolejne 100 tys. zł.
Kolejne przegłosowane projekty to „Sensoryczny Park Wyobraźni” (99,985 zł) na terenie Przedszkola nr 4 przy ul. Kruczkowskiego 1, projekt edukacyjny „Rodzinne Wyzwania” oraz pomysł kina plenerowego na 200 miejsc przy ulicy Cisowej, za kościołem św. Kingi (25,5 tys. zł). Pierwsze dwa wybory potwierdzają, że mieszkańcy stawiają na pracę nad rozwojem najmłodszych. Widać to również w kolejnym zwycięskim projekcie. 100 tysięcy złotych miasto przeznaczy na interaktywną ścieżkę edukacyjną w Zespole Szkół nr 2. Uczniowie na własne oczy zrozumieją fenomen fizyki, podobnie jak w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie czy w warszawskim Centrum Nauki Kopernik.

Miejskie usprawnienia

Kolejne miejsca na liście zwycięskich projektów zajęły propozycje „twarde”. Za nową ścieżką rowerową od wysokości skrzyżowania ul. Wyszyńskiego z ul. Spółdzielczą do ul. 3 Maja zagłosowało 513 świdniczan. Trasa jest elementem koncepcji bezpiecznego połączenia rowerowego na osi centrum-wschód i jednocześnie uzupełnieniem infrastruktury w relacji zachód-centrum. Jej koszt projektodawca ocenił na 64 tys. zł. Kolejne sto tysięcy złotych wydane zostanie na miasteczko ruchu drogowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 5.
Rowerzystom, ale i osobom z niepełnosprawnością fizyczną przybędzie w ramach BO istotne usprawnienie. Na osiedlu Wschód, obok stromych schodów przy pawilonie „Ziarenko” powstanie specjalna pochylnia. W ramach projektu „Alternatywa dla osiedla Wchód i usprawnienia rowerowe” miasto „dorzuci” cyklistom stację naprawy rowerów, u-kształtne stojaki oraz podpórki w pobliżu skrzyżowań. Całość pochłonie sto tysięcy bez czterech zł.
Ostatnim zwycięskim projektem jest rewitalizacja boiska przy ul. 3 Maja i wykonanie tu parku do zajęć street workout i kalisteniki. Wniosek poparło 439 świdniczan. Koszt inwestycji opiewa na 80 tys. zł.
BARTŁOMIEJ CHUDY