Świdnik bezpiecznym miastem

W ubiegły wtorek, 11 października, w ramach spotkań z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa pod nazwą „Znani i lubiani o bezpieczeństwie” w Świdniku gościł dr Mariusz Sokołowski, do niedawna pełniący obowiązki rzecznika Komendanta Głównego Policji.
Spotkania z cyklu „Znani i lubiani o bezpieczeństwie” zostały objęte honorowym patronatem burmistrza Świdnika Waldemara Jaksona. Program dotyczący bezpieczeństwa realizują wspólnie świdnickie organizacje i społeczności a samą współpracę zainicjowała Straż Miejska w Świdniku. Udział w programie biorą również placówki oświatowe: Miejski Ośrodek Kultury, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz inne instytucje współpracujące w zakresie bezpieczeństwa.

– Chociaż Świdnik jest miastem bezpiecznym, chcemy podnosić świadomość mieszkańców, uczulać ich na różnego rodzaju zagrożenia i szkolić z zakresu profilaktyki – mówi burmistrz Waldemar Jakson. – Za nami dwa etapy szkolenia. Jedno z nich skierowane było do rodziców dzieci rozpoczynających swoją edukację, drugie – do seniorów – dodaje. Wtorkowy blok tematyczny dotyczył zagrożeń związanych z wyłudzeniami pieniędzy od osób starszych, podstępnym wejściem do domu i mieszkania itp. Na spotkaniu uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób mają się zachować w określonych, trudnych i niebezpiecznych sytuacjach, kogo należy powiadomić i jak współpracować z policją i strażą miejską. (EM.K.)