Świdnik dla Ukrainy

Nie ma już darmowych obiadów, bo nie było nimi zainteresowania, ale są paczki żywnościowe. W Świdniku ukraińscy uchodźcy wojenni cały czas mogą liczyć na pomoc.

Choć w ostatnich trzech miesiącach wielu Ukraińców, którzy uciekli przed wojną do Polski, podjęło decyzję o powrocie do swojej ojczyzny, na terenie naszego kraju, także w Świdniku, wciąż pozostali uchodźcy, którzy zdecydowali się na dłuższy pobyt w naszym kraju i korzystają z proponowanych przez rząd, samorządy i organizacje pozarządowe form pomocy.

Od kwietnia do 31 lipca Centrum Usług Społecznych w Świdniku (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r.), udzieliło pomocy 913 osobom w formie wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł na osobę. Obywatele Ukrainy przebywający na terenie naszego miasta skorzystali także ze świadczeń rodzinnych (CUS wypłacił je dla 102 rodzin), a także bezpłatnych posiłków dla dzieci w szkołach (77 osób) i przedszkolach (19 osób).

Goście ze wschodu mają również możliwość skorzystania z pomocy żywnościowej. Na podstawie wydanych przez CUS skierowań mogli otrzymywać paczki żywnościowe lub darmowe obiady. Z tej formy pomocy skorzystało 105 osób. Jednak w ostatnim czasie zainteresowanie obiadami było znikome, więc na okres wakacji świdnickie koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Br. Alberta, które przy wsparciu Urzędu Miasta, koordynuje tę pomoc, udziela jej w formie przekazywania artykułów żywnościowych. W sierpniu, podobnie jak w lipcu, skorzysta z niej 30 obywateli Ukrainy, którzy zostali zakwalifikowani przez pracowników socjalnych. Żywność, którą otrzymują pochodzi z Banku Żywności; wcześniej paczki były finansowane także przez miasto.

Świdniczanie, którzy przyjęli uchodźców pod swój dach nadal mogą starać się o świadczenie z tego tytułu – 40 zł za dzień goszczenia ukraińskiego gościa – od 23 czerwca przysługującego jednak na nowych zasadach – świadczenie przysługuje tylko na gościnę osób z niepełnosprawnościami, seniorów, wielodzietnych i rodziców niemowląt. Od ostatniej zmiany przepisów w tym zakresie, w Urzędzie Miasta Świdnik zostało złożonych 110 wniosków, z czego 11 dotyczyło przedłużenia przyznanego świadczenia. Szczegółowe informacje o tym, kto i na jakich zasadach może ubiegać się o nie, można znaleźć na stronie UM Świdnik – e-swidnik.pl.

Z racji znikomego zainteresowana zrezygnowano z działalności punktu informacyjno-pomocowego. Obywatele Ukrainy wszelkie informacje mogą uzyskać w CUS lub Urzędzie Miasta. Natomiast w dalszym ciągu do urzędu zgłaszają się obywatele Ukrainy o nadanie numeru PESEL. W lipcu świdnicki Ratusz przyjął 20 takich wniosków. (w)