Świdnik pnie się w górę

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” jak co roku opublikowało ranking zamożności polskich gmin i miast. Przygotowano go na podstawie dochodów samorządów podzielonych przez liczbę mieszkańców. Świdnik i Powiat Świdnicki w swoich kategoriach znalazły się w drugiej setce zestawiania, odnotowując jednak awans w porównaniu do lat ubiegłych.


Metoda obliczania wskaźnika użytego do przygotowania rankingu „bogactwa” samorządów nie zmienia się od lat. Uwzględnia dochody własne samorządów oraz subwencje przekazywane im z budżetu państwa. Pomija jednak wpływy z dotacji celowych, gdyż jak przekonują autorzy rankingu zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to jednak awans chwilowy i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu.

Autorzy rankingu nie uwzględnili w swoich rachubach również tzw. „Janosikowego”, a do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień od podatków lokalnych. Ta poprawka odnosi się wyłącznie do gmin, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków. Skorygowane w ten sposób dochody podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.

W kategorii miast powiatowych, do których zalicza się również Świdnik, najbardziej zamożne w 2019 były Polkowice (woj. dolnośląskie) z dochodem na mieszkańca w kwocie 7072 zł. Najgorzej zaś wypada Kazimierza Wielka, w województwie świętokrzyskim, która z kwotą 2585 zł na mieszkańca zajęła ostatnie (267) miejsce rankingu. Świdnik znalazł się w drugiej połowie stawki, a dokładnie na 154 miejscu, z dochodem na mieszkańca w wysokości 3160 zł. I choć na pewno nie jest to satysfakcjonujący wynik, jest najlepszy na przestrzeni ostatnich ośmiu lat.

Z kolei Powiat Świdnicki, w zestawieniu dotyczącym powiatów znalazł się na 193 pozycji (w sumie w rankingu jest ich 314) z zamożnością „per capita” w kwocie 797,75 zł. i podobnie jak w przypadku miasta, to najlepsza pozycja w ciągu ostatnich lat.

Zdecydowanie lepiej Powiat Świdnicki wypada za to w innym, przygotowanym również w tym roku przez „Wspólnotę” rankingu „Liderzy inwestycji”, dotyczącym miast i gmin, które na przestrzeni lat 2016-2018 poczyniły największe wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na mieszkańca. Powiat znalazł się tu na wysokiej 35 pozycji (wydatki inwestycyjne na głowę – 261 zł). W rankingu dotyczącym lat 2015-2017 znajdował się na 87, a w latach 2014-2016 na 227 miejscu (w latach 2014-2018 powiatem rządziła koalicja PSL-PO-ŚWS – przyp. aut.). W sumie w rankingu ujęto 314 powiatów.

– Na ten awans wpływ miały przede wszystkim pozyskane środki zewnętrzne, zarówno unijne jak i krajowe. Braliśmy udział prawie we wszystkich możliwych naborach. To też pokazuje zaangażowanie ówczesnego zarządu, pracowników starostwa i podległych jednostek. Mieliśmy fajny kolektyw dobrych fachowców. Niestety wielu z nich z przyczyn politycznych musiało pożegnać się z pracą w starostwie. Nie chcę krytykować obecnego zarządu, ale wydaje się, że nie mieli za bardzo „czego” złożyć do Funduszu Dróg Samorządowych i złożyli drogę w Ewopolu, co też jest moim projektem. Inwestycje zrealizowane w latach 2018-2019 to kontynuacja naszych, jako poprzedniego zarządu, działań. Brakuje mi wizji rozwoju powiatu, co zresztą podkreślałem na sesji absolutoryjnej – mówi Dariusz Kołodziejczyk (PSL), radny powiatu, a w poprzedniej kadencji starosta świdnicki.

W rankingu „Liderzy inwestycji” dotyczącym lat 2016-2018 miasto Świdnik znalazło się na 147 miejscu (na 267 ujętych miast powiatowych) z wydatkami inwestycyjnymi „per” capita w kwocie 527 zł. To również awans, bo w rankingu z lat 2015-2017 Świdnik miał 190 pozycję, a z lat 2014-2016 – 193.

– Oba rankingi pokazują, że przyjęty kierunek rozwoju miasta ma sens, bo widać stopniowy i systematyczny wzrost. To co robimy i będziemy robić w kolejnych miesiącach również znajdzie odbicie w rankingach, zwłaszcza teraz gdy mamy rekordowy budżet – mówi wiceburmistrz Świdnika Marcin Dmowski.

Również w tym roku Wspólnota opracowała ranking pt. „Miejsca sprzyjające edukacji”, gdzie sklasyfikowano gminy, w których edukacja jest na najwyższym poziomie i których samorządy dokładają wszelkich starań, żeby uczniowie mogli korzystać z najwyższej jakości kształcenia. W tym rankingu Świdnik znalazł się na 234 miejscu, a łącznie w zestawieniu ujęto 2473 miast i gmin. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here