Świdnik powyżej średniej

Gimnazjaliści ze Świdnika jak co roku egzamin napisali dużo powyżej średniej wojewódzkiej, dystansując rówieśników z innych miast powiatowych.
– Jest to bardzo dobra wiadomość na zakończenie roku szkolnego – mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika. – Miło mi, że miałem swój skromny udział w tym sukcesie, m.in. poprzez organizację w bieżącym roku szkolnym zajęć w ramach grantów burmistrza. Jestem pod ogromnym wrażeniem wyników uczniów i świdnickich nauczycieli, ich pasji i zaangażowania w pracę z młodzieżą. Dzisiejsze wyniki są także potwierdzeniem wysokiej jakości zarządzania świdnickimi szkołami – dodaje burmistrz.
W tym roku najlepiej wypadło Gimnazjum nr 3, które dodatkowo może poszczycić się największą liczbą laureatów konkursów i olimpiad – aż 31 uczniów zdobyło tytuł laureata.
To w tej placówce uczą się najlepsi gimnazjaliści: Alicja Maksymiuk, siedmiokrotna laureatka konkursów przedmiotowych oraz Radosław Jurecki, który zdobył cztery tytuły. Gimnazjaliści z „trójki” zdobyli aż 76,1% w teście z języka polskiego, 62,9% z historii i wiedzy o społeczeństwie, 62,7% z matematyki i 58,8% z przedmiotów przyrodniczych. Podobnie uczniowie Gimnazjum nr 1, którzy bardzo dobrze wypadli na tle województwa i powiatu, znacznie przekraczając średnie wyniki w testach z języka polskiego i języków obcych zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. – Te dane po raz kolejny potwierdzają, że świdnickie szkoły są jednymi z najlepszych w naszym województwie. Połączenie szerokich zainteresowań uczniów oraz ich zdolności z pasją i ciężką pracą nauczycieli przynosi konkretne efekty w postaci dużej liczby laureatów i wysokich wyników egzaminów – mówi Łukasz Reszka, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Świdnik. – Uczniowie, rodzice i nauczyciele w dobrych humorach mogą nastawiać się na zasłużony wakacyjny odpoczynek.