Świdnik spragniony wiedzy

Świdnik chce kontynuować realizowane z powodzeniem w ostatnich latach zajęcia pozalekcyjne dla uczniów finansowane z funduszy unijnych. Miasto złożyło właśnie w urzędzie marszałkowskim wniosek o dofinansowanie projektu „Poznaję-Badam-Wiem”.
Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4, Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Świdniku. W dodatkowych zajęciach z przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy weźmie 300 uczniów. – Istotne jest to, że formy zajęć dodatkowych oraz metody pracy zostały opracowane na podstawie ankiet badających potrzeby, oczekiwania i zainteresowania uczniów. Przewidziano zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, programowania oraz kompetencji społecznych – informuje Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika.

Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie szkoleń dla 20 nauczycieli, dzięki którym będą mogli oni doskonalić swój warsztat pracy. – Szczycimy się tym, że kadra naszych szkół posiada wysokie kwalifikacje, a mimo to nauczyciele dalej chcą podnosić swoją wiedzę. W projekcie uwzględniono także doposażenie szkół w sprzęt dydaktyczny, komputerowy i multimedialny, wyposażenia pracowni w m.in. mikroskopy, przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń czy też sprzęt laboratoryjny – wylicza burmistrz.
Całkowita wartość projektu to 446 937,50 zł, z czego 95 proc. stanowić ma unijne dofinansowanie, a 5 proc. – wkład własny miasta. – Będzie to wkład niepieniężny w postaci udostępnienia sal lekcyjnych na potrzeby projektu – wyjaśnia burmistrz Jakson.
Jeśli wniosek uzyska dofinansowanie, na wiosnę przyszłego roku rozpoczną się szkolenia dla nauczycieli, a od początku roku szkolnego 2017/2018 ruszą zajęcia dla uczniów. EL