Świdnik w dobrej kondycji

Nasze miasto uplasowało się na 48 miejscu w kraju i pierwszym miejscu w województwie lubelskim wśród gmin miejskich sklasyfikowanych w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2018.

Ranking to projekt Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Instytutu Studiów Wschodnich, który organizuje m.in. Europejski Kongres Samorządów oraz Forum Ekonomiczne w Krynicy.

Eksperci tworząc Ranking zbadali kondycję ekonomiczną gmin i miast biorąc przy tym pod uwagę np. wielkość dochodów własnych, wydatków inwestycyjnych, pozyskanych środków unijnych i stosunek zobowiązań do dochodów. Do tego specjaliści przeanalizowali udział w wydatkach bieżących kwot na administrację, czy udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących miast i gmin.

Na podstawie tych danych powstał ranking kondycji finansowej polskich samorządów. W grupie gmin miejskich na 236 sklasyfikowanych miast Świdnik znalazł się na 48 miejscu w kraju i pierwszym w województwie lubelskim wyprzedzając Lubartów, Biłgoraj, Kraśnik i Puławy.

– O tym, że Świdnik jest w dobrej kondycji finansowej i znajduje się na szybkiej ścieżce rozwojowej widać wyraźnie w zestawieniu wydatków inwestycyjnych – mówi Ewa Jankowska, sekretarz miasta. – W latach 2016-2017 wydatki inwestycyjne wynosiły ok. 15 mln zł, w roku 2018 prawie 33 mln zł, a w roku obecnym będą jeszcze wyższe i na koniec półrocza już wyniosły 25 mln zł. To niewątpliwie świadczy o rozwoju miasta i stałym podnoszeniu jakość i komfortu życia mieszkańców – podkreśla. JN