W Świdniku podrożeją śmieci

Świdniczan czeka podwyżka opłat za wywóz śmieci. System ich naliczania jest tak skonstruowany, że gmina w ubiegłym roku musiała dołożyć 1 mln zł z budżetu miasta. Gdyby tę sumę podzielić przez liczbę mieszkańców, podwyżka powinna wynieść 25 zł rocznie od osoby, czyli ok. 2 zł miesięcznie.
O problemie przedstawiciele ratusza mówią już od wielu miesięcy. Jego rozwiązaniem miała być, zaproponowana pod koniec minionego roku zmiana sposobu naliczania opłat. Zgodnie z nowym sposobem mieszkańcy domów jednorodzinnych mieli jak dotychczas płacić od osoby. Natomiast świdniczanom z bloków opłaty miały być naliczane w oparciu o zużycie wody.
Zmiany zostały skonsultowane z radnymi i przygotowane w formie uchwały na ostatnią sesję. Przedstawiciele ratusza postanowili jednak w ostatniej chwili zdjąć ten projekt z porządku obrad.
– Odbyłem cały szereg spotkań z mieszkańcami i zarządami wspólnot w tej sprawie i z ich strony padła prośba, żeby przedstawić jakieś inne kryteria – tłumaczył Andrzej Radek, zastępca burmistrza Świdnika.
W tej chwili już wiadomo, że sposób naliczania opłat za śmieci się nie zmieni. – W tej sprawie będziemy się jeszcze konsultowali z radnymi, natomiast wydaje się, że taka metoda jest najbardziej przejrzysta dla mieszkańców. Oczywiście ma ona swoje plusy i minusy – mówi Andrzej Radek.

Za jej największą wadę przedstawiciele ratusza uznają niemal zupełny brak możliwości zweryfikowania liczby osób zamieszkałych pod danym adresem z liczbą podaną w deklaracji. – Staramy się oczywiście coś w tej sprawie robić, choć nie jest to łatwe. Sprawdzamy na przykład, czy wszystkie nowo narodzone dzieci zapisane u nas w urzędzie zostały również ujęte w deklaracjach – mówi Andrzej Radek.
Władze miejskie nie łudzą się jednak: takie działania problemu nie rozwiążą, bo w systemie nadal jakby brakowało blisko 5 tys. osób, biorąc pod uwagę nadwyżkę ok. 400 ton śmieci do ilości zakładanej według deklaracji mieszkańców.
Nie oznacza to jednak, że ratusz nadal będzie dokładał do systemu śmieciowego z budżetu. Przedstawiciele władz miasta planują wprowadzenie od połowy tego roku podwyżki stawek za śmieci.
– Wysokość opłat nie zmieniła się od chwili ich wprowadzenia, czyli od 2013 roku. W tym czasie koszty obsługi systemu wzrosły – mówi zastępca burmistrza. – Nasze plany w pierwszej kolejności przedstawimy radnym. Jeśli zostaną one zaakceptowane, na przełomie lutego i marca przedstawimy projekt uchwały w tej sprawie. Po jej przyjęciu nowe stawki zostaną wprowadzone najprawdopodobniej w drugiej połowie tego roku.
W tej chwili nie wiadomo jeszcze, o jaką kwotę opłaty za odpady miałyby wzrosnąć. (kal)

Ważenie na śmietniku

W minionym roku świdniczanie wyrzucili do śmietników blisko 11,5 tys. odpadów. Rok wcześniej ta liczba była niższa o ponad 400 ton. Najwięcej, bo 75 proc. wszystkich śmieci, to odpady zmieszane (w ubiegłym roku prawie 8,5 tys. ton). Z wyliczeń urzędników wynika, że w minionym roku wyraźnie wzrosła ilość odpadów wielkogabarytowych, czyli np. mebli, bo z 244 ton w 2015 roku spadła do 330 ton. Mieszkańcy wyrzucili również niemal dwa razy tyle gruzu co przed rokiem. W 2015 roku było to 191 ton, w 2016 roku już 301 ton.