Świerkowa oświetlona

Mieszkańcy ul. Świerkowej mają powód do zadowolenia. Ich ulica została oświetlona. Rok wcześniej doczekali się dywanika asfaltowego.

Budowa nawierzchni asfaltowej oraz oświetlenia ulicy Świerkowej były od lat jednym z głównych postulatów Rady Osiedla „Działki”. Zabudowań w tej części osiedla wciąż przybywa. Mieszkańcy próbowali przeforsować budowę oświetlenia w ramach budżetu obywatelskiego. Większe poparcie uzyskiwały jednak wnioski liczniejszych osiedli bloków. W sprawie budowy ulicy i oświetlenia ul. Świerkowej interweniowano w końcu u Agaty Fisz, prezydent Chełma.
– Odbyły się co najmniej dwa spotkania, w których mieszkańcy wspólnie z Panią Prezydent szukali najlepszego rozwiązania, analizując uwarunkowania techniczne i przewidywane koszty inwestycji. Prezydent złożyła obietnicę, której dotrzymała – mówi Roland Kurczewicz, przewodniczący Rady Osiedla „Działki”.
Rok temu drogę przy ul. Świerkowej utwardzono. Teraz została oświetlona. Mieszkańcy są usatysfakcjonowani.
To nie jedyne zadanie, jakie realizowane jest w ramach obecnego budżetu miasta na osiedlu „Działki”. W tym roku nowej nawierzchni doczekała m.in. ulica Racławicka, część chodników na ul. Litewskiej, a wkrótce rozpocząć się ma budowa chodników na granicy osiedla – przy ul. ks. Brzóski. Nie koniec na tym. Przewodniczący Kurczewicz zapewnia, że jeszcze w tym roku powstać ma dokumentacja techniczna na budowę kolejnego odcinka ciągu pieszego na ul. Litewskiej – od ul. Piastowskiej do ul. Grunwaldzkiej. W tym miejscu chodników nigdy wcześniej nie było. (opr. mo)