Święta Wielkiej Nocy

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
Koleżankom i Kolegom myśliwym i ich rodzinom,
wszystkim czytelnikom Nowego Tygodnia,
radosnych, pogodnych i pełnych nadziei
Świąt Wielkanocnych
życzą

Okręgowa Rada Łowiecka
i Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie

Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie po raz XII ogłasza Konkurs plastyczny – w tym roku pod hasłem: „W zgodzie z naturą”.

Konkurs plastyczny

Adresowany jest on od dzieci i młodzieży z terenu działania okręgu, tj. z terenu: Chełma, Rejowca, Siedliszcza i powiatu chełmskiego, Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego, Włodawy i powiatu włodawskiego. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką łowiectwa, działanie na rzecz promocji okręgu i współpraca ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród dzieci i młodzieży z zakresu ochrony środowiska. Każdy uczestnik konkursu, zgodnie z regulaminem, może zgłosić pracę rysunkową, wykonaną dowolną technika na kartonie – wyłącznie w formacie A4. Prace należy opatrzyć na odwrocie czytelną informacją zawierającą: dane autora, imię i nazwisko, wiek, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy oraz tytuł pracy. Patronat medialny nad konkursem tradycyjnie objął „Nowy Tydzień – tygodnik lokalny”. Organizatorzy na prace konkursowe oczekują do 21 maja 2018 r. Dla laureatów przygotowano nagrody rzeczowe. (m)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here