Świetlica i Klub Seniora w Okszowie

W wyremontowanym i oddanym do użytku w piątek (19 października) Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm będzie działać już nie tylko biblioteka, ale też świetlica i Klub Seniora, prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”.

Powołanie klubu to efekt realizacji projektu z gminą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany na terenie gminy i w mieście od września tego roku roku do 31 grudnia 2021 roku.
Podczas uroczystego otwarcia odświeżonego budynku symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: wójt gminy Chełm – Wiesław Kociuba, przewodniczący rady gminy – Artur Kubacki, z-ca wójta – Lucjan Piotrowski, ks. Andrzej Serafińczuk – proboszcz parafii w Okszowie radni: Krzysztof Dziechciaruk i Aleksander Kowalczyk, sekretarz gminy – Paweł Ciechan, dyrektor biura promocji gminy – Ryszard Mielniczuk.

Po części oficjalnej przyszła pora na występy grupy wokalnej z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie pod kierunkiem Mariana Skiby oraz Katarzyny i Judyty ze świetlicy CBiK w Depułtyczach Królewskich Kolonii w kabarecie „Mariolka i jej wakacje”. (pc)