Świetny wynik maturzystów Jagiełły

Prawie 97 procent maturzystów z I LO w Krasnymstawie zdało tegoroczną maturę. To dużo lepszy wynik niż krajowa średnia, jaka wyniosła ok. 75 procent. W innych szkołach powiatu krasnostawskiego już tak dobrze nie było, choć pochwała należy się maturzystom z Żółkiewki.

W krasnostawskim I LO im. Władysława Jagiełły do matury podeszło 62 uczniów i pomyślnie zdało ją 96,7 procent. – Świadczy to o bardzo wysokim poziomie nauczania w naszym Liceum, o zaangażowaniu i wielkiej sumienności Jagiellończyków – mówi Anna Patejuk, dyrektor I LO.

Dyrektor dodaje, że to sukces wspólny – i uczniów, i nauczycieli. – Rokrocznie przygotowujemy naszych uczniów do zdawania matury na wysokim poziomie, zwiększa to naszym absolwentom szanse edukacyjne i pozwala realizować marzenia, dotyczące studiów na najlepszych uczelniach w Polsce. Wyniki matury to efekt pracy zespołowej nauczycieli oraz uczniów. Nasi uczniowie zdali egzamin na bardzo wysokim poziomie w porównaniu z wynikami szkół powiatowych. Wierzymy, że nasza codzienna praca, przynosząca tak doskonałe efekty, wpłynie na decyzje ósmoklasistów dotyczące wyboru szkoły średniej. I będzie to I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie – komentuje Patejuk.

Nieco słabiej niż zazwyczaj wypadła matura w II LO w Krasnymstawie. Tu do egzaminu dojrzałości przystąpiło 48 uczniów, zdało 70,83 procent. Na alarm powinni bić w ZS nr 1 w Krasnymstawie. Na 23 maturzystów zdało tylko 17,39 procent. Dużo lepiej poradzili sobie uczniowie ZS nr 2 w Krasnymstawie. Na 65 podchodzących do matury zdało 49,23 procent. W Technikum przy ZSCKR w Siennicy Różanej maturę zdało 33,33 procent z 12 uczniów. Na uwagę i pochwałę zasługuje za to wynik Technikum w ZS w Żółkiewce. Na 14 maturzystów zdało 78,57 procent. (kg)