Święto Dreszerczyków

(2 października) II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie obchodziło Dzień Patrona.

II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie to szkoła z długoletnią tradycją. Jej początki sięgają lat 50. ubiegłego wieku. Imię generała Gustawa Orlicz-Dreszera placówka nosi od 1996 r. Patron był żołnierzem Legionów Polskich. Walczył m.in. w I wojnie światowej i brał udział w bitwach 1. Pułku Ułanów I Brygady Legionów. W 1918 r. został mianowany komendantem okręgu wojskowego w Chełmie. Był odznaczony Orderem Virtuti Militari i czterokrotnie Krzyżem Walecznych, a pośmiertnie otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Generał Orlicz-Dreszer kierował się zasadą, że nie ma rzeczy niemożliwych. I to właśnie do jego dewizy życiowej, podczas obchodów Dnia Patrona, nawiązała dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego, Marta Klasura: – Posiadanie tak zacnego patrona jest wielkim zaszczytem, ale i odpowiedzialnością. Was, drodzy uczniowie, motywuje do odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań, odkrywania tego, co nowe, do okiełznania, jak mawiał generał Dreszer, „rzeczy niemożliwych”.
Sami uczniowie nie raz udowadniali, że w pełni zasługują na miano Dreszerczyków. Widać to choćby na zestawieniu wyników egzaminów maturalnych z wszystkich chełmskich szkół. To właśnie oni od wielu lat najlepiej w Chełmie zdają maturę. W dużej mierze to zasługa grona pedagogicznego, ale istotne znaczenie ma także nastawienie uczniów do zdobywania wiedzy. – Duży nacisk kładziemy na motywację młodych ludzi. Szkolny pedagog z psychologiem, a czasami też wykładowcy z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie prowadzą u nas zajęcia z motywacji. Dzięki temu nasza młodzież sama chce się uczyć, a to bezpośrednio przekłada się na wyniki – dopowiedziała w rozmowie z nami M. Klasura.
UMSC to nie jedyna uczelnia, która współpracuje z II LO. Dyrektor w czasie przemówienia wymieniła również Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Politechnikę Lubelską. Pierwszoklasiści, którzy podczas uroczystości zostali oficjalnie przyjęci do grona Dreszerczyków, doskonale zdają sobie sprawę z możliwości, jakie daje szkole partnerstwo z uczelnią. – Dzięki tej współpracy nasi uczniowie spotykają się z naukowcami i studentami. Biorą też udział w wykładach i zajęciach prowadzonych w laboratoriach badawczych – mówiła M. Klasura.
W czasie przemówienia dyrektor nie wspomniała, że II LO posiada też własne zaplecze naukowe. Uczniowie mogą korzystać z laboratorium biologicznego, a na przyszły rok zaplanowano otwarcie pracowni chemicznej. – W tym roku szkolnym chcemy wdrożyć współpracę z zaprzyjaźnionymi szkołami w Hanowerze i Göteborgu, oraz zorganizować IV Zjazd Absolwenów – zapowiadała M. Klasura.
Po ślubowaniu pierwszaków, uczniowie zaprezentowali najważniejsze etapy życia swojego patrona. Opowiedzieli m.in. o udziale gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w wojnie polsko-bolszewickiej i przewrocie majowym. Oprawę muzyczną inscenizacji zapewnił chór szkolny, który jest tylko jednym z wielu kół zainteresowań w II LO. W szkole działają również m.in.: rockowy zespół muzyczny, grupa wolontariatu, kółko teatralne oraz gazetka szkolna. Młodzież stworzyła też Dreshwood, gdzie miłośnicy fotografii i kręcenia filmów mogą rozwijać swoje pasje. Na tym jednak nie kończy się kreatywność Dreszerczyków. Jak przyznaje dyrektor szkoły, uczniowie nigdy nie dają jej spokoju i nieustannie zasypują ją nowymi pomysłami. – Mamy szkolnego bloga, różnego rodzaju przeglądy artystyczne i pokazy talentów. Nie wspominam o koncertach charytatywnych czy zajęciach sportowych, bo to już stało się tradycją szkoły. Ale najlepsze jest to, że uczniowie ciągle wymyślają coś nowego. Gdy widzę ich entuzjazm i niewyczerpane zasoby energii, to dochodzę do wniosku, że dla nich naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych – M. Klasura. (sr)