Święto dzieci i mam

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich wsi Raciborowice przy współpracy z pozostałymi KGW z terenu gminy Białopole, szkołami oraz GOK Białopole zorganizowały uroczystość z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka.

Były życzenia i kwiaty dla wszystkich mam, a dla dzieci słodkie upominki. Uroczystość uświetniły występy lokalnych artystów – zespołu „Tęcza” z ZS w Białopolu i SP w Strzelcach, „Borowianek” z Raciborowic-Kolonii wraz z kapelą oraz zespołu „Flowers” z Białopola. Podczas uroczystości władze gminy oraz Jan Rudnicki, prezes Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Chełmie złożyli podziękowania Grażynie Kramek, szefowej KGW w Teremcu za wieloletnią działalność. Pozostałe przewodniczące KGW z terenu gminy otrzymały wyróżnienia i dyplomy z okazji 150-lecia powstania pierwszego KGW w Polsce. Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom, którzy wsparli imprezę. (w)