Święto Konstytucji w Chełmie

W tym roku obchodzono 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W Chełmie uroczystości rozpoczęły się w Bazylice Mariackiej od mszy św. w intencji ojczyzny.

Kontynuowane były na placu Łuczkowskiego przy Pomniku Niepodległości. W obchodach brały udział służby mundurowe, przedstawiciele lokalnych władz oraz mieszkańcy. Po oficjalnym złożeniu wieńców pod pomnikiem, odbyła się część artystyczna, podczas której śpiewano pieśni patriotyczne i częstowano grochówką.