Święto Królowej

3 maja Kościół obchodził uroczystość NMP Królowej Polski, głównej patronki naszego kraju. Z racji obchodów 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w mszy św., odprawionej w lubelskiej archikatedrze przez abp Stanisława Budzika, wzięli udział przedstawiciele władz miasta, samorządu lokalnego, organizacji kombatanckich i szkół.


Maryja została ogłoszona Królową Polski przez króla Jana Kazimierza, zaś parlament Rzeczypospolitej Polskiej wielokrotnie akt ten odnawiał i uroczyście potwierdzał. Święto MB Królowej Polski, na prośbę biskupów polskich, zatwierdził w 1920 roku papież Benedykt XV, a oficjalnie jest obchodzone w całym kraju od 1923 roku, kiedy to papież Pius XI ustalił je na dzień 3 maja.

Kraj maryjny

Naród polski od wieków wyjątkowo czcił i czci Maryję. Jej wizerunki spotykamy już w XI w. Bolesław Chrobry ufundował w Sandomierzu kościół pw. Matki Bożej. Władysław Herman, uleczony cudownie, jak twierdził, przez Maryję, ku Jej czci wybudował okazałą świątynię w Krakowie. Król Zygmunt Stary z kolei ufundował przy katedrze krakowskiej kaplicę ku czci NMP, która jest zaliczana do pereł renesansu.

Maryja była też patronką polskiego rycerstwa. Do Matki Bożej modlił się i Jan Sobieski, i Stefan Czarniecki, i Tadeusz Kościuszko. Bardzo często mieszczanie zdobili swe kamienice Jej wizerunkami. Wiele przydrożnych kapliczek poświęcono Matce Jezusa, a w maju rozbrzmiewają przy nich słowa Litanii Loretańskiej i pieśni maryjnych.

Wielu polskich świętych uważało Maryję za swoją szczególną opiekunkę, między innymi św. Wojciech, uratowany za Jej przyczyną jako dziecko z ciężkiej choroby, św. Stanisław Kostka, św. Maksymilian Kolbe, św. Jan Paweł II czy kardynał Stefan Wyszyński. Natomiast król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej obrał Maryję za Królową Królestwa Polskiego i przyrzekł szerzyć Jej kult oraz ślubował wystarać się w Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej.

W 49 lat po jego śmierci, 8 września 1717 roku, miała miejsce koronacja obrazu jasnogórskiego Królowej Polski koronami papieskimi. Była to pierwsza tego typu uroczystość poza Rzymem. Obraz przywiózł do Polski z Bełżca na Rusi w 1382 roku książę Władysław Opolczyk. Do opieki nad wizerunkiem na wzgórzu pod Częstochową, zwanym Clarus Mons, czyli Jasna Góra, wyznaczył sprowadzonych z Węgier paulinów. Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej zalicza się do ikon.

W macierzystej niewoli…

We wrześniu 1946 roku Episkopat Polski pod przewodnictwem kardynała Augusta Hlonda, odnowił na Jasnej Górze akt poświęcenia się i oddania Bożej Matce. W sierpniu 1956 r. w obecności miliona wiernych, śluby złożone przez Jana Kazimierza, których nie udało mu się zrealizować, odnowiono, modląc się o uwolnienie osadzonego w więzieniu w Komańczy kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W 1962 roku papież św. Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski, główną patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu. 3 maja 1966 roku na uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski prymas Stefan Wyszyński w zastępstwie papieża, św. Pawła VI, któremu ówczesne władze nie pozwoliły wjechać do Polski, złożył „Akt oddania Polski w macierzystą niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego”. Od 1992 roku dzień 3 maja jest, dla upamiętnienia zarówno uchwalenia Konstytucji w 1791 roku, jak i święta Królowej Polski, tak jak w okresie międzywojennym, świętem narodowym. Wyraża ono wiarę narodu w szczęśliwą opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Matki Bożej.

W kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 3 maja, w ramach cyklu: Wieczory muzyczne w kościele pobrygidkowskim odbył się koncert pieśni patriotycznych „Wiwat 3 maja”. Wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Majdan – Grabina z kapelmistrzem Wojciechem Durakiem. Opiekunem działającej od 2012 roku orkiestry, nawiązującej do istniejącej od 1926 roku orkiestry dętej Majdan, jest Zygmunt Rząd.

Słynna parafia w Lublinie

Na terenie Polski sanktuaria maryjne stanowią ok. 80% wszystkich miejsc kultu. Ich szczególny rozwój nastąpił w XVII w. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 850, w tym na terenie Lubelszczyzny i samego Lublina. Kościół pw. MB Królowej Polski znajduje się w Lublinie przy ul. Gospodarczej 7, w dzielnicy Tatary. Słynna parafia, która zaliczyła szlachetną aktywność w czasach zrywu „Solidarności”.

1 kwietnia 1981 roku ks. Zbigniew Kuzia został skierowany do organizacji parafii na Tatarach. Już 22 listopada tego samego roku, odbyło się poświęcenie tymczasowej kaplicy, a w latach 1983-1987 został wzniesiony, według projektu lubelskiego architekta Stanisława Machnika nowoczesny, murowany kościół.

Ks. Zbigniew Kuzia, który organizował pomoc internowanych, pełnił posługę duszpasterza ludzi pracy, organizował pielgrzymki i spotkania Solidarności… Świątynię uroczyście erygował 3 maja 1991 roku bp Bolesław Pylak. Lubelska parafia pw. MB Królowej Polski liczy obecnie 13 516 wiernych.

Działają przy niej liczne grupy modlitewne, między innymi: Legion Maryi, Koła Żywego Różańca, chóry parafialne: „ Amadeusz” i „ Cantemus” schole: młodzieżowa i dziecięca, Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, Ruch Światło-Życie, Domowy Kościół, Anonimowi Alkoholicy, Al- Anon, Parafialny Zespół Caritas, LSO, Rodzina bł. E. Bojanowskiego oraz liturgiczna służba ołtarza.

W tym roku w świątyni przy ul. Gospodarczej tradycyjne uroczystości odpustowe zostały połączone z I Festynem Rodzinnym i trwały od godz. 7 aż do Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00.

Elżbieta Kasprzycka