Święto Plonów w gminie Kamień

Mieszkańcy gminy Kamień spotkali się na boisku sportowym w Pławanicach (28 sierpnia), aby wspólnie bawić się i dziękować za tegoroczne plony. Uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się korowodem dożynkowym i mszą świętą w intencji rolników.

Starostami dożynek byli rolnicy z Pławanic: Ewa Szpindowska (wspólnie z mężem Markiem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 30 ha, a także gospodarstwo agroturystyczne „Cztery Pory Roku”) oraz Sławomir Lewczuk, który drugą kadencję jest też sołtysem Pławanic (wspólnie z żoną Anną prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 100 ha, S. Lewczuk w 2019 r. został odznaczony odznaką przez Ministra Rolnictwa „Zasłużony dla Rolnictwa”). W programie tegorocznych dożynek był pokaz kowalstwa artystycznego, wystawy sztuki ludowej i płodów rolnych.

Nie zabrakło atrakcji dla dzieci. Na scenie wystąpiły zespoły „Rosa”. „Koral”, „Kapela na 102”, „Remedium”, „Histon”, „Pozytywnie albo wcale”. Gwiazdą wieczoru był zespół „Motif”, a dożynki zwieńczyła zabawa taneczna z „DJ Wodzirejem Atomic”. W trakcie dożynek rozstrzygnięto konkursy dożynkowe. Zwycięzcy konkursu „Najlepiej Wypieczony Bochen Chleba”: 1. Monika Łagowska (Kamień). Wyróżnienia: Katarzyna Iwańczuk, Maria Wilkos, Danuta Radomska, Teresa Wilkos, Iwona Zalewska, Anna Waszczuk, Mirosława Stafińska, Anna Dzwonik, Jolanta Chomiak. Konkurs „Najsmaczniejsze ciasto drożdżowe”: 1. Ewelina Kołodyńska.

Wyróżnienia: Agata Walczuk, Iwona Wilkos, Danuta Radomska, Krystyna Grela, Ilona Zalewska, Anna Waszczuk, Jadwiga Mordacz, Agnieszka Wawrzyk, Mariola Smoter. Podczas uroczystości wręczono też odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa w Gminie Kamień” nadane przez Wójta Gminy Kamień. Otrzymali je: Elżbieta Chomiak, Stanisława i Leszek Kuchta, Henryka i Stanisław Malinowscy, Maria i Władysław Strelczuk, Eleonora Strelczuk, Janina i Lucjan Czyż, Czesław Dżaman, Janina Józak, Dariusz i Bernarda Szostak, Bronisława i Jan Waszczuk, Stanisław Krupa, Paulina Dzwonik, Ryszard Gleń, Czesława Kołtun. (opr. mo)