Święto u strażaków

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Świdniku

Ich praca to nie tylko walka z pożarami; interweniują podczas wypadków drogowych, udzielają pomocy poszkodowanym czy usuwają skutki gwałtownych zjawisk atmosferycznych. W ubiegłą środę, 18 maja, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku obchodzili swoje święto.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka były okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień i awansów na wyższe stopnie służbowe.

„Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, odebrali: asp. sztab. Konrad Wójcik, st. asp. Paweł Witczak i st. ogn. Zbigniew Kociuba.

Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, nadanym przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Lublinie odznaczono: medalem złotym: st. kpt. Przemysława Bondosa, medalem srebrnym – mł. ogn. Michała Kołodziejczyka, medalem brązowym: st. kpt. Jakuba Gęcę, ogn. Piotra Kamolę i Elżbietę Dadej.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nadał stopień młodszego brygadiera st. kpt. Pawłowi Dańko, rzecznikowi KP PSP w Świdniku, a stopień starszego kapitana kpt. Dariuszowi Sewerynowi.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał: stopień starszego aspiranta asp. Andrzejowi Pyzowi. Z rozkazu Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie awans na stopień starszego ogniomistrza otrzymali: ogn. Paweł Oskroba i ogn. Piotr Zieliński; stopień ogniomistrza otrzymali: mł. ogn. Krzysztof Buk, mł. ogn. Piotr Kamola, mł. ogn. Michał Król, mł. ogn. Jerzy Pawelec, mł. ogn. Sławomir Terlecki; awans na stopień sekcyjnego otrzymali: st. str. Anna Cholewa i st. str. Sebastian Tomaszczuk.

Komendant Wojewódzki przyznał także wyróżnienie w postaci nagrody pieniężnej za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych. Otrzymali je: asp. sztab. Marek Bereza i sekc. Anna Cholewa.

Nagrodami pieniężnymi za szczególne osiągnięcia w służbie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku wyróżnił: st. kpt. Dariusza Seweryna, st. asp. Jacka Pawelca, mł. asp. Piotra Szczeckiego, st. ogn. Dariusza Wawrzyckiego i mł. ogn. Michała Kołodziejczyka.

Święto strażaków było także okazją do podziękowania im za wysiłek i zaangażowanie w codziennej pracy. Uroczyście otwarto również znajdującą się w budynku KP PSP ścieżkę edukacyjną, z której będą korzystać odwiedzający komendę uczniowie. Powstała ona w ramach projektu „Aktywizacja społeczności zamieszkującej obszar rewitalizacji oraz pobudzenie świadomości społeczności lokalnej w obszarze ochrony przeciwpożarowej”. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here