Świętowali w roku Marszałka

Wyjątkowy jubileusz 85-lecia istnienia obchodziła 13 maja Szkoła Podstawowa nr 48. Placówka nosi imię Józefa Piłsudskiego, a bieżący rok został przez Sejm RP ogłoszony rokiem marszałka.
Znajdująca się na peryferiach Lublina przy ul. Jana Kasprowicza 112 placówka, choć niewielka, jest bezpieczna i przyjazna. Należy do najstarszych w Lublinie szkół. Uczą się w niej dzieci z Lublina i gminy Wólka Lubelska. W szkole bardzo dba się o wychowanie patriotyczne i kształtowanie obywatelskich postaw uczniów, czemu sprzyja pielęgnowanie wartości i tradycji skupionych wokół osoby jej patrona – Józefa Piłsudskiego.
Jubileusz 85-lecia był okazją do gratulacji i spotkania obecnych i byłych uczniów oraz nauczycieli tej szkoły. Rozpoczął się mszą święta w kościele pw. Świętej Trójcy, po której zebrani przeszli do budynku szkoły, gdzie w sali gimnastycznej odbyły się główne uroczystości. Przyświecała im myśl patrona: „Jestem wodzem, który nakłada obowiązki na tych, których kocha”. Najmłodsi przygotowali dla zaproszonych gości inscenizację, w której w ciekawy sposób opowiedzieli o losach Józefa Piłsudskiego. Nie zabrakło również popisów wokalnych i tanecznych utalentowanej młodzieży, która z zapałem tańczyła zarówno tańce nowoczesne, jak i tradycyjne, lubelskie tańce ludowe w pięknych strojach. Na koniec wszyscy obecni goście i przyjaciele szkoły mogli wpisać się do księgi pamiątkowej i zwiedzić bogatą w eksponaty izbę pamięci poświęconą marszałkowi Piłsudskiemu. (EM.K.)