Świętowali w Krynicy

W Krynicy obchodzono 5-lecie nadania imienia Franciszka Żurka Wiejskiemu Domowi Kultury.

Kwiaty przed tablicą pamiątkową złożyli: poseł Lucjan Cichosz, starosta powiatu krasnostawskiego Andrzej Leńczuk, przewodniczący rady gminy Krasnystaw Krzysztof Golec, wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik. Uczestnicy imprezy wysłuchali prelekcji wygłoszonej przez regionalistę Lucjana Cimka, który przybliżył losy Franciszka Żurka na Wołyniu.

O Tajemnicach Ariańskiego wzgórza i ciągu Fibonacciego opowiadał Konrad Grochecki. Uroczystość uświetnił montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży Zespołu Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krupem oraz młodzież z Klubu Solisty z GCK pod kierownictwem Zbigniewa Wolanina. (k)