Świętowanie unii rozpoczęte

Mowa oczywiście o upamiętnieniu rocznicy jej zawarcia. Poprzedzające ją wydarzenia przypomina wystawa plenerowa „1569–2019. 450-lecie unii lubelskiej. Historia, pamięć, tradycja” na placu Litewskim przed siedzibą wydziału politologii.


Otworzono ją jeszcze w poprzednim, 2018 roku, 28 grudnia. Jej organizatorzy nawiązali do wydarzeń sprzed stuleci, bo choć obrady „unijnego” sejmu ruszyły w styczniu 1569 r., to już w grudniu poprzedniego roku zjechali do miasta król i posłowie z Polski oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Tworzy ją 14 plansz, prezentujących osoby i wydarzenia od końca XIV wieku do 1569 r., które doprowadziły do jej zawarcia. To m.in. pojawienie się w polskiej historii dynastii Andegawenów, Władysław Jagiełło, wcześniejsze niż unia lubelska umowy polsko-litewskie, XVI – czyli złoty wiek w dziejach państwa czy działalność Zygmunta Augusta. Są też plansze poświęcone Lublinowi w tamtym okresie i obrazowi Jana Matejki prezentującemu to wydarzenie.

Kolejne zapoznają widzów ze strukturą powstałej w Lublinie Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz regułami funkcjonowania senatu, sejmu i sejmików. „Naszą intencją było pokazanie długiego procesu, którego zwieńczeniem było zawarcie w Lublinie unii” – powiedział twórca koncepcji wystawy – dr Marcin Gapski z Muzeum Lubelskiego w Lublinie.

Jej otwarciu – dzięki współuczestnictwu członków Zespołu Tańca Dawnego Belriguardo – towarzyszył barwny orszak, przypominający wjazd w grudniu 1568 r. do Lublina króla i posłów.

Joanna Dudziak