Święty Ksawery jak nowy

Zakończył się trzeci etap renowacji elewacji kościoła rzymskokatolickiego pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie.

– Przedmiotem prac była unikatowa barokowa polichromia z początków XVIII w., pokrywająca boczne i tylne elewacje wież kościelnych, a także elewację boczną nawy od strony ul. J. Piłsudskiego – informuje Paweł Wira, dyrektor chełmskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie.

Eksperci zajęli się też konserwacją marmurowego portalu będącego obramieniem drzwi głównych świątyni oraz renowacją samych drzwi. – Dodatkowo wymieniono dwa zdegradowane metalowe okna z początków XX w. na stolarkę okienną według wzorów z epoki z zachowaniem ikonografii – dodaje. (kg, fot. LWKZ)