Święty robotnik

1 maja Kościół wspominał św. Józefa Rzemieślnika. Św. Józef czczony jest dwukrotnie – raz 19 marca, jako Oblubieniec NMP i 1 maja, jako między innymi patron ludzi pracy.

W dobie epidemii koronawirusa modlitwa za jego pośrednictwem może pomóc w różnych problemach. Epidemie często zostawiały po sobie bezrobocie, głód i nędzę, które często zbierały więcej ofiar niż same choroby. Obecnie zamknięte firmy, zwolnienia, niespłacone kredyty – to wszystko może boleśnie dotknąć miliony osób, zwłaszcza jeśli sytuacja potrwa dłużej. Warto więc mieć w niebie takiego swojego orędownika jak Józef.

Niech pomnoży Bóg dobra

Józef to imię hebrajskie. Etymologicznie znaczy: „niech pomnoży” (w domyśle: niech pomnoży Bóg dobra” lub „niech przyda Pan”). Opiekun Syna Bożego pochodził z królewskiego rodu Dawida. Mimo wysokiego pochodzenia, nie miał sporego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i ciężką pracą jako cieśla. Zaręczony z Maryją, stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Według prawa żydowskiego, jako prawomocny mąż Maryi, był uważany za ojca Jezusa. Tak go też nazywają ewangeliści, którzy wspominają o nim aż 26 razy. On – opiekun i wychowawca Pana Jezusa, zapatrzony w Maryję, ani razu w Ewangeliach nie zabiera głosu. Jako głowa Świętej Rodziny z Nazaretu został przez Boga obdarzony wyjątkową łaską i zaufaniem, wyrażającą się w tym, że Bóg powierzył mu Maryję i Jej Dziecię – Syna Bożego pod jego opiekę.

Ostatni raz – czytamy o nim w Ewangeliach w opisie pielgrzymki do Jerozolimy, gdy mały Jezus ma 12 lat. Później już się nie pojawia. Prawdopodobnie zmarł ok. 20 roku. Apokryfy i pisma Ojców Kościoła wysławiają cnoty św. Józefa i niewysłowione jego powołanie. Św. Józef jest nie tylko żywicielem Jezusa, ale też wzorem takich cnót, jak posłuszeństwo Bogu, wiara, pracowitość, męstwo, sprawiedliwość, skromność i opanowanie. Oblubieniec Najświętszej Panny odznaczał się czystością serca, prostotą, pokorą, cierpliwością, hartem ducha i łagodnością – był wzorem prawdziwego chrześcijanina i dobrego ojca.

Módl się i pracuj

8 grudnia 1870 roku papież Pius IX uroczyście ogłosił go patronem Kościoła Powszechnego. Z kolei 1 maja 1955 roku papież Pius XII, zwracając się do Katolickiego Stowarzyszenia Robotników Włoskich, ogłosił ten dzień świętem Józefa rzemieślnika, nadając w ten sposób religijne znaczenie świeckiemu, obchodzonemu na całym świecie od 1892 roku świętu pracy. Odtąd dzień 1 maja stał się radosnym świętem, akcentującym coraz pełniejszy triumf istotnego dla chrześcijańskiej rodziny sensu pracy. Dzień ten podkreśla szczególną godność i znaczenie pracy. W życiu obowiązuje benedyktyńska zasada: „Módl się i pracuj”. Najgorzej, jak nie można znaleźć proporcji między jednym a drugim albo tak, jak teraz – w czasie pandemii duża część jest jej pozbawiona

Patron kościoła przy Filaretów

Święty Józef jest patronem licznych zakonów, krajów, miast, diecezji i kościołów, między innymi Austrii, Belgii, Chorwacji, Czech. Filipin, Hiszpanii, Kanady, Meksyku, Portugalii, Peru, Wietnamu oraz małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot, kobiet w ciąży, a także cieśli, drwali, robotników, rzemieślników, wszystkich pracujących i uciekinierów. Wzywany jest także jako patron dobrej śmierci. Ma również św. Józef swoje sanktuaria. Największe znajduje się w Montrealu w Kanadzie. Tamtejsza bazylika św. Józefa może pomieścić 12 tys. wiernych. Najsłynniejsze polskie znajduje się w Kaliszu.

W Polsce jest ponad 260 kościołów pw. św. Józefa. W samym Lublinie są dwa – przy ul. Świętoduskiej 14, który został wybudowany w miejscu po niedokończonym zborze kalwińskim, w latach 1635– 44 oraz przy ul. Filaretów 7, gdzie nowoczesny, dwupoziomowy kościół powstał w latach 1986-1995 według projektu warszawskiego architekta Stanisława Fijałkowskiego. Realizatorami budowy byli ks. Stefan Soszka i ks. Stanisław Dziwulski. Wystrojem wnętrza zajmowała się Grażyna Czapska. 24 grudnia 1995 roku świątynię pobłogosławił abp Bolesław Pylak, natomiast poświęcenia kościoła dokonał 15 maja 2005 roku ks. abp Józef Życiński.

Parafia pw. św. Józefa w Lublinie liczy obecnie 13 129 wiernych. W nabożeństwach w kościele, w związku z ograniczeniami spowodowanymi epidemią, może uczestniczyć jednocześnie do 60 wiernych, a dodatkowych 20 może uczestniczyć w eucharystii w kościele dolnym. Planowana na niedzielę 24 maja uroczystość I Komunii św. została przeniesiona na 20 września 2020 roku.

Elżbieta Kasprzycka