Szansa dla bezrobotnych

Włodzimierz Radek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku rozpocząć realizację  projektu „DROGI-MOSTY-RZEKI”. Jest on skierowany do tych osób, którym na rynku pracy jest szczególnie trudno. Niebawem ruszy również projekt adresowany do tych, którzy noszą się z zamiarem założenia własnej działalności gospodarczej. W sumie ze wsparcia skorzysta 35 osób.


Z końcem minionego roku Włodzimierz Radek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku, wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, podczas którego podpisane zostały porozumienia w sprawie programów, które świdnicki urząd pracy będzie realizował w tym roku.

W ramach pierwszego z nich, pod nazwą „DROGI-MOSTY-RZEKI V”, realizowane będą roboty publiczne dla 25 osób zarejestrowanych w świdnickim urzędzie pracy. Wsparcie jest skierowane do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych poniżej 30 i powyżej 50 roku życia, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Ten projekt już wystartował, a niebawem rozpocznie się kolejny, skierowany do tych, którzy chcieliby założyć własny biznes. Jednak zanim to się stanie, urząd planuje najpierw wydatkować środki na rozpoczęcie działalności z programu Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) i RPO.

– Drugi z programów, „Młody przedsiębiorczy II” zakłada szkolenia z zakresu prowadzenia przedsiębiorczości dla 10 osób zrejestrowanych w PUP. Po ich zakończeniu uczestnicy otrzymają jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – informuje W. Radek.

Szczegóły dotyczące obu programów można uzyskać w PUP w Świdniku, tel. 81 461 35 02.(w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here