Szansa dla Kraśniczyna

Gmina Kraśniczyn, wspólnie z gminami leżącymi w granicach Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, przystąpiła do projektu Centrum Wsparcia Doradczego realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) to projekt resortu Funduszy i Polityki Regionalnej, który ma na celu wsparcie gmin oraz powiatów w prowadzeniu skuteczniej i efektywnej polityki rozwoju. – Wsparcie w ramach projektu jest kierowane do powiatów i gmin, które w największym stopniu dotykają problemy o charakterze społecznym czy gospodarczym. Do projektu zostało wybranych 38 partnerstw, gminy wiejskie i miejsko-wiejskie oraz miasta powiatowe do 20 tys. mieszkańców – mówi Monika Grzesiuk, wójt gminy Kraśniczyn.

Centrum Wsparcia Doradczego to innowacyjny projekt, w którym samorządy lokalne mogą liczyć na pomoc ekspertów w zakresie rozwoju swoich kompetencji. Do przedsięwzięcia zgłaszały się wspólnoty, które zadeklarowały, że będą współpracować przy poszukiwaniu i efektywnej realizacji działań rozwojowych. Z propozycji CWK skorzysta też gmina Kraśniczyn.

– Bardzo się cieszę że moja gmina również w tym projekcie uczestniczy. Będzie on trwał przez ok. 1,5 roku i działania ekspertów ministerstwa ukierunkowane są głównie na wsparcie nas samorządów w planowaniu dalszego rozwoju oraz ukierunkowania nas na możliwości pozyskania środków na ten rozwój. Nie ukrywam, że to nasze partnerstwo w ramach gmin położonych na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego działa od prawie dwóch lat.

Udało się wspólnie złożyć wiele propozycji do aktualizowanej strategii województwa. W tych pomysłach zawarliśmy sporo przedsięwzięć, które pozwolą naszemu regionowi się rozwinąć. Są to zarówno inwestycje w szeroko rozumianą infrastrukturę, oświatę, kulturę czy turystykę. Wspólnie jednak stwierdziliśmy że działając w formie partnerstwa jesteśmy bardziej słyszalni i możemy wiele zrobić. W tym też celu zgłosiliśmy się do projektu CWD – dodaje wójt.

Centrum Wsparcia Doradczego ma przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Kraśniczyn. – Uczestniczące w projekcie samorządy przygotują wspólnie z doświadczonym zespołem ekspertów inwestycje, które przyczynią się do rozwoju ich społeczności lokalnych. Projekty mają się także przyczynić do stworzenia nowych miejsc pracy oraz poprawić jakość w sektorze usług – informuje Grzesiuk.

Spotkanie inaugurujące Centrum Wsparcia Doradczego odbyło się w formie konferencji on-line w dniach 23-24 listopada. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here