Szefie, weź stażystę

Pieniądze są, na chętnych czeka PUP. W ramach projektu „Nowy start – lepsze jutro (III)” urzędnicy mogą zapewnić miejsca na staż dla stu mężczyzn.

Stażysta to dla pracodawcy wdzięczny „nabytek” – nie musi wypłacać mu pensji, a mimo to ma dodatkową parę rąk do pracy. Dlatego zamiast zatrudniać „na czarno” i płacić pod stołem, lepiej postarać się zatem o stażystę. Tym bardziej, że są na to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Chełmscy przedsiębiorcy mogą przyjąć łącznie stu nowych stażystów. Warunek – muszą to być mężczyźni w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowani w PUP jako bezrobotni, dla których został ustalony II profil pomocy (w tym rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa), osoby powyżej 50 lat, długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni lub o niskich kwalifikacjach. Chętni na staż mogą się zgłosić sami, choć urzędnicy nie ukrywają, że najbardziej zależy im na zgłoszeniach właśnie od pracodawców.
Staże mogą być zorganizowane na okres min. 3 miesięcy, nie dłużej jednak niż do końca listopada. Szczegóły na stronie internetowej PUP oraz na miejscu u doradcy (pl. Niepodległości 1, I piętro, pok. 162). (pc)