Szkolenia za darmo i na miejscu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” zaprasza osoby do 29 roku życia do udziału w projekcie „Młodzież NEET – kreatywna i aktywna”. Na uczestników czekają bezpłatne, ciekawe szkolenia i stypendia szkoleniowe oraz stażowe. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Projekt skierowany jest do osób należących do tzw. grupy NEET, czyli łącznie spełniających następujące warunki tj.: niepracujących (osoby bezrobotne lub bierne zawodowo), nieuczących się w trybie stacjonarnym oraz w okresie ostatnich 4 tygodni niebiorących udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych. Uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z takich form wsparcia jak Indywidualne poradnictwo psychologiczno-psychospołeczne z poradnictwem zawodowych i IPD, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy oraz 3-miesięczne staże.
Projekt zakłada udział 108 osób do 29 roku życia, w tym minimum 34 osób niepełnosprawnych, a szkolenia w ramach projektu zostaną zorganizowane w Białopolu, Dorohusku, Dubience, Kamieniu, Leśniowicach, Wojsławicach, Żmudzi oraz w Horodle (pow. hrubieszowski) i są skierowane do mieszkańców tych miejscowości.
Osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymają stypendium szkoleniowe w kwocie 8,54 zł brutto za każdą godzinę zajęć, catering, zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem, a po szkoleniu wszyscy odbędą 3 miesięczne staże, za które otrzymają wynagrodzenie w kwocie 1352,28 zł brutto za każdy miesiąc. Do wyboru są szkolenia zawodowe: Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej (gm. Dorohusk, gm. Dubienka), Kucharz małej gastronomii (gm. Kamień), Technolog robót wykończeniowych w budownictwie (gm. Żmudź, gm. Białopole, gm. Wojsławice), Fryzjer (Chełm), Obsługa sekretariatu (gm. Horodło) oraz Animator czasu wolnego (gm. Leśniowice).
– Szczególnie zachęcamy do udziału w projekcie osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, bowiem dzięki podnoszeniu kwalifikacji i zdobywaniu doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach zawodowych zwiększają swoją szansę na lokalnym rynku pracy – zachęcają organizatorzy projektu, którzy osoby zainteresowane zapraszają do kontaktu z biurem projektu w Chełmie przy pl. Niepodległości 1 (Gmach, III piętro pok. 330) tel. 82 562 75 71 lub 531 219 707. (r)