Szkoły idą po pieniądze

Jeśli uda się zdobyć fundusze unijne, do powiatowych placówek oświatowych trafi prawie 10 mln zł. Potężny zastrzyk finansowy zostanie przeznaczony nie tylko na zakupy i remonty, ale również na zagraniczne staże dla uczniów i nauczycieli.
W ostatnich tygodniach cztery powiatowe szkoły ponadgimnazjalne złożyły 9 wniosków o unijne dotacje. Przedsięwzięcia zostały wycenione na blisko 10 mln zł. Do szkół może trafić 7,8 mln zł dofinansowania. Resztę pieniędzy będzie musiał zapewnić powiat.
– Każda złotówka, którą możemy zdobyć ze środków zewnętrznych, jest ważna – mówi Waldemar Białowąs, wicestarosta świdnicki. – Obecnie szkoły mają możliwość pozyskania środków unijnych i muszą wykorzystać swoją szansę.
Najwięcej wniosków, bo aż trzy, dotyczy przedsięwzięć planowanych w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku. Placówka stara się m.in. o pieniądze na modernizację Centrum Kształcenia Praktycznego, czyli szkolnych warsztatów. Środki mają również pójść na remont II piętra PCEZ. Za ponad 2,8 mln zł planowany jest remont instalacji sanitarnej, wymiana elektryki i montaż ogniw fotowoltaicznych w warsztatach, a także postawienie ścian działowych.

Z kolei na II piętrze szkoły mają zostać wyremontowane i doposażone pracownie zawodowe. Pojawią się w nich m.in. obrabiarki konwencjonalne, obrabiarki sterowane numerycznie, spawalnia, pracownie: mechaniki lotniczej, awioniki, badań nieniszczących, konstrukcji lotniczych czy odnawialnych źródeł energii.
Oprócz tego przedstawiciele PCEZ chcą zdobyć również pieniądze na szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe dla uczniów, zakup sprzętu do kształcenia w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych, językowych i informatycznych. W sumie, żeby zrealizować swój plan, złożyli dwa wnioski unijne, w których starają się o ponad 1,5 mln zł.
Po dwa projekty złożyły: Zespół Szkół w Piaskach, Zespół Szkół nr 1 w Świdniku i Zespół Szkół w Trawnikach. W przypadku pierwszej placówki unijne pieniądze mają iść w części na modernizację warsztatów szkolnych i zakup wyposażenia. Drugi wniosek dotyczy organizacji staży i szkoleń, zajęć na uczelniach wyższych i wdrażanie innowacyjnych form nauczania. Łącznie szkoła z Piask stara się o ok. 3 mln zł dofinansowania.
Z kolei przedstawiciele Zespołu Szkół nr 1 w Świdniku chcą postawić przede wszystkim na zakup wyposażania i materiałów niezbędnych do organizacji zajęć dodatkowych. Pieniądze mają iść również na współpracę z pracodawcami, szkolenia i staże. Przedsięwzięcia planowane przez placówkę zostały wycenione na ok. 1,7 mln zł.
O unijne pieniądze stara się również Zespół Szkół w Trawnikach. W przypadku tej placówki środki mają pójść na dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze, językowe i informatyczne, a także na zacieśnianie współpracy z pracodawcami. Przedstawiciele placówki wnioskują o ponad 400 tys. zł dofinansowania. (kal)

Erasmus+ już!

Dodatkowo przedstawiciele Zespołu Szkół w Piaskach i świdnickiego PCEZ złożyli również wnioski w programie Erasmus+. Umożliwia on dofinansowanie zagranicznych staży i praktyk. Z tego tytułu do Piask trafi ponad 450 tys. zł. Natomiast PCEZ na staże dla swoich uczniów otrzymało blisko 530 tys. zł.