Szkoły po nowemu

Na sesji Rady Gminy Żmudź radni jednogłośnie zaakceptowali zmiany w gminnej oświacie. Konsekwencją może być redukcja nauczycielskich etatów.

Głównym punktem wtorkowej sesji Rady Gminy Żmudź było przyjęcie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do ministerialnych wymogów zakładających likwidację gimnazjów. Radni przedyskutowali tę kwestię podczas komisji. Na sesji nikt w tej sprawie głosu nie zabrał i przegłosowano ją jednogłośnie. W praktyce jedyne w gminie Gimnazjum Publiczne w Żmudzi zostanie wygaszone, a miejscowa podstawówka stanie się ośmioklasowa. Opinie w tej sprawie będą musiały jeszcze wydać związki zawodowe oraz kuratorium oświaty. Jeśli nie będzie zastrzeżeń, zmiany wejdą w życie z dniem 1 września br. Reforma oświatowa w gminie Żmudź ma przebiegać gładko w porównaniu z innymi samorządami, ale i tak – jak mówią samorządowcy – redukcje etatów są możliwe.
Kolejnym punktem obrad było przyjęcie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Formalność, ale radni zwrócili uwagę, że na realizację programu zaplanowano jedynie 5 tys. zł, podczas gdy koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz ich ewentualnego zakwaterowania w schronisku są bardzo wysokie. Wójt Edyta Niezgoda zapewniała, że jeśli zajdzie taka potrzeba pula pieniędzy na ten cel zostanie zwiększona. Poinformowała, że gmina stara się nie obciążać budżetu i rozwiązywać problem bezdomnych zwierząt we własnym zakresie poprzez organizowanie adopcji. Wójt – w odpowiedzi na liczne pytania mieszkańców – stwierdziła, że wciąż obowiązuje zakaz wypuszczania drobiu w związku z rozprzestrzeniającym się w sąsiednich województwach wirusem ptasiej grypy. Radni przyjęli zmiany budżetowe, zwiększając m.in. pulę pieniędzy na odśnieżanie. Samorząd i w tej kwestii znalazł sposób na oszczędności. Gminne drogi odśnieżano za pomocą wozu strażackiego OSP w Żmudzi, do którego doczepiano pług. Gmina ponosiła jedynie koszty paliwa. Tylko w ekstremalnych sytuacjach udrożnianie dróg zlecano firmie zewnętrznej, za co samorząd zapłacił jak dotąd 5 tys. zł.

Wójt Edyta Niezgoda zdała radnym relację ze swojej bieżącej działalności. Wspomniała m.in. o tym, że dzień wcześniej gościła na sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego, podczas którego dyskutowano o rządowych planach zmian dotyczących wprowadzenia dwukadencyjności wójtów. Zapewniała, że dyskusja była rzeczowa, ale obrady „zbojkotowali” radni z PiS. Wójt zapowiedziała, że Żmudź będzie gospodarzem narady na temat możliwości pozyskania dotacji unijnych, w której wezmą udział przedstawiciele jednostek OSP w całego powiatu chełmskiego. Poinformowała też, że w związku z rejestracją kolejnych jednostek OSP w gminie Żmudź możliwe będzie podjęcie starań o dotacje. Przypomniała, że w gminnej kasie są jeszcze pieniądze na dofinansowanie dożywiania zarówno dzieci w szkołach, jak i dorosłych osób samotnych. Warunkiem jest spełnianie wymogów finansowych.
Radni Jerzy Senderski oraz Mariusz Łaszkiewicz zaapelowali o łatanie ubytków w drogach. Interpelacji nie było. (mo)