Szkoły ponadgimnazjalne wywiesiły listy przyjętych

Szkoły ponadgimnazjalne opublikowały w ubiegłą środę listy przyjętych. W Lublinie w tegorocznej rekrutacji wzięło udział 5638 kandydatów. Do wybranych przez siebie szkół dostało się 4930 uczniów.
Ci, którzy nie osiągnęli wymaganego progu punktowego i nie dostali się do wybranej szkoły mogą do 1 sierpnia wybrać jedną z placówek, w których pozostały wolne miejsce. Jest ich prawie 500, a uczniów jeszcze niezakwalifikowanych do żadnej ze szkół – 236. To oznacza, że co najmniej kilka szkół może mieć problem ze skompletowaniem wszystkich zaplanowanych klas pierwszych i zapewnieniem pełnych etatów wszystkich nauczycielom. – Nauczyciele na bieżąco śledzą rozwój wydarzeń i podejmują decyzję, czy w ich przypadku lepszym rozwiązaniem nie jest np. przejście na wcześniejszą emeryturę – mówi Mirosław Jarosiński, zastępca dyrektora ds. organizacji pracy
szkół i placówek Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. – Podjętą decyzję mogą przedstawić na sierpniowej radzie pedagogicznej.

Licea pełne kandydatów

Takich zmartwień nie mają renomowane lubelskie licea i technika. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, młodzież w większości wybrała naukę w liceach ogólnokształcących (57% kandydatów). Mniej bo 37%, będzie kształciło się w technikach, a tylko 6% w szkołach zawodowych. W liceach najpopularniejsze były w tym roku klasy profilu biologiczno-chemicznym. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła również liczba uczniów, którzy wybrali klasy matematyczno – informatyczne. Wśród szkół licealnych największe oblężenie przeżywało m.in. IX Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika – do klasy o profilu biologiczno-chemicznym startowało na jedno miejsce po 2,9 osób. Po 2,4 kandydatów na miejsce było w klasie społeczno-prawniczej w III LO im. Unii Lubelskiej i biologiczno-chemicznej II LO im. Zamoyskiego. W IX LO o miejsce w klasie matematyczno-geograficzno-angielskiej wałczyło 2,3 kandydatów. Taka sama liczba osób na jedno miejsce była w V LO im. M. Skłodowskiej-Curie w klasie o profilu biologiczno-chemicznym. W I LO im. S. Staszica po 1, 8 kandydata na miejsce było w klasie matematyczno-fizyczno-informatycznej oraz klasie biologiczno-chemicznej.

Technika z roku na rok popularniejsze

W Lublinie z roku na rok rośnie liczba uczniów, którzy wybierają kształcenie zawodowe. Technika nie mają w zasadzie problemu ze skompletowaniem zaplanowanych klas. Kształcenie zawodowe stara się intensywnie promować lubelski Wydział Oświaty i Wychowania, ale i sami młodzi, obserwując sytuację na rynku pracy, chętnie składają papiery do szkół zawodowych i techników. – Zarówno młodzież, jak i ich rodzice zdają sobie sprawę z tego, ile korzyści płynie z uzyskania wykształcenia zawodowego i zdobycia konkretnej umiejętności – mówi Mirosław Jarosiński, zastępca dyrektora ds. organizacji pracy
szkół i placówek Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. – Absolwenci Zespołu Szkół Budowlanych na Słowiczej są co roku bardzo chętnie zatrudniani przez pracodawców. Potrzebni są również informatycy, bo w chwili obecnej lubelski rynek pracy nie jest w stanie zaspokoić rosnącego zapotrzebowania na pracowników wykształconych w tym zawodzie.
Problemów z kandydatami na pewno nie miało Technikum Elektroniczne. O 192 miejsca ubiegało się 260 kandydatów. Młodzież wybierała chętnie również Technikum Ekonomiczno-Handlowe, gdzie na 161 miejsc było 241 kandydatów oraz Technikum Budowlano-Geodezyjne (197 kandydatów). Absolwenci gimnazjów zainteresowani kontynuowaniem nauki w zawodówkach wybierali najczęściej ZSZ nr 9 w Zespole Szkół Samochodowych (52 kandydatów), ZSZ nr 3 w Zespole Szkół Budowlanych (48 kandydatów) i ZSZ nr 8 w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji (42 kandydatów). A jakie zawody miały w tej rekrutacji największe wzięcie? – Zawodami cieszącymi się największą popularnością w szkołach technicznych były: technik informatyk, żywienia i usług gastronomicznych, usług fryzjerskich, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, teleinformatyk, pojazdów samochodowych, elektronik i ekonomista. W szkołach zawodowych wybierano najchętniej profesję montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz mechanika pojazdów samochodowych – wylicza Bożena Jarmuł z Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. (EM.K.)

Próg punktowy jaki trzeba było uzyskać, aby zakwalifikować się do najlepszych klas w szkołach cieszących się największym zainteresowaniem kandydatów:
I Liceum Ogólnokształcące: klasa mat.-fiz.-inf. – 173,4 pkt; klasa z maturą międzynarodową – 164,4 pkt. II Liceum Ogólnokształcące: klasa biol.-chem. – 161, 8 pkt. III Liceum Ogólnokształcące: klasa biol.-chem. – 153,8 pkt. V Liceum Ogólnokształcące: klasa biol.-chem. – 148,4 pkt. IX Liceum Ogólnokształcące: klasa biol.-chem. – 142,2 pkt.