Szóstka znów najlepsza

Tegoroczni absolwenci gimnazjów znają już wyniki kwietniowych egzaminów. Spośród miejskich szkół najlepiej, podobnie jak w latach ubiegłych, z testami poradzili sobie uczniowie Gimnazjum nr 6.

Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. W pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego na dwóch odrębnych arkuszach; w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki również na odrębnych arkuszach. W trzeciej części egzaminu uczniowie mierzyli się z wybranym językiem obcym albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Wyniki testów pokazują, że gimnazjalistom z naszego województwa największą trudność sprawiło m.in. zadanie z języka polskiego sprawdzające wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej, a z historii i wiedzy o społeczeństwie zadanie dotyczące chronologii historycznej. Z matematyki najbardziej kłopotliwe okazało się zadanie wymagające zastosowania twierdzenia Pitagorasa w nietypowej sytuacji, a z chemii planowania doświadczenia, w wyniku którego można otrzymać określoną substancję.
Jeśli chodzi o chełmskie gimnazja w tym roku najlepiej, podobnie jak w latach ubiegłych, wypadli trzecioklasiści z Gimnazjum nr 6 w Chełmie. – Wszystkie wyniki mamy powyżej średniej wojewódzkiej i średniej miasta – podkreśla Dorota Cieślik, dyrektor „Szóstki”. – Myślę, że to przyzwoity wynik, biorąc pod uwagę to, że jesteśmy dużą szkołą. W tym roku egzamin napisało 211 uczniów z 8 klas. Aż 27 zdobyło 100 procent punktów, niektórzy nawet z kilku części egzaminu. To efekt pracy obu stron: i uczniów, i nauczycieli.
Nieco mniej zadowolona z wyników jest Grażyna Cetera, dyrektor Gimnazjum nr 1 w Chełmie. – Zawsze może być lepiej, ale mamy swoje małe sukcesy. Cieszy to, że w tym roku dwóch naszych uczniów zdobyło 100 procent punktów z matematyki, a troje 100 procent z angielskiego. Bardzo dobrze z zadaniami poradzili też sobie uczniowie niedosłyszący. Gdyby ich wynik był brany pod uwagę przy ogólnej średniej szkoły, byłaby ona dużo wyższa – mówi dyrektor.
Bogdan Grochola, dyrektor Gimnazjum nr 2 w Chełmie, liczył, że wyniki będą nieco wyższe. – Dobrze wypadł język polski i rosyjski na poziomie podstawowym. Nie sądziliśmy, że uzyskamy wysoki wynik z matematyki, ale myśleliśmy, że lepiej wypadną języki obce. A tymczasem są słabsze niż przed rokiem – mówi. (kw)
A oto średnie województwa, miasta i poszczególnych chełmskich szkół:
Województwo lubelskie – j. polski – 69,7 proc., historia i wos – 56,2 proc., matematyka – 48,6 proc., przedmioty przyrodnicze – 51,6 proc., j. angielski poziom podstawowy (p. p.) – 63,1 proc., j. angielski poziom rozszerzony (p. r.) – 42,7 proc., j. niemiecki p. p. – 55,2 proc., j. niemiecki p. r. – 57 proc., j. francuski p. p. – 74,3 proc., j. rosyjski p. p. – 61,1 proc., j. rosyjski p. r. – 37,4 proc.
Miasto Chełm – j. polski – 71 proc., historia i wos – 56,4 proc., matematyka – 48,2 proc., przedmioty przyrodnicze – 51,7 proc., j. angielski p. p. – 66,6 proc., j. angielski p. r. – 47,5 proc. , j. niemiecki p. p. – 62 proc., j. niemiecki p. r. – 63,2 proc., j. francuski p. p. – 77,5 proc., j. rosyjski p. p. – 76,5 proc., j. rosyjski p. r. – 27,5 proc.
Gimnazjum nr 1 – j. polski – 67,6 proc., historia i wos – 56 proc., matematyka – 43,9 proc., przedmioty przyrodnicze – 43,9 proc., j. angielski p. p. – 61,8 proc., język niemiecki p. p. – 60,5 proc.
Gimnazjum nr 2 j. polski – 70,5 proc., historia i wos – 50,9 proc., matematyka – 42,1 proc., przedmioty przyrodnicze – 45,8 proc., j. angielski p. p. – 58,3 proc., j. angielski p. r. – 37,7 proc., język niemiecki p. p. – 47,5 proc., j. niemiecki p. r. – 36,3 proc., j. francuski p. p. – 67,5 proc., j. rosyjski p. p. – 70,6 proc., język rosyjski p. r. – 27,5 proc.
Gimnazjum nr 6 – j. polski – 79,5 proc., historia i wos – 65,9 proc., matematyka – 58,8 proc., przedmioty przyrodnicze – 61,3, j. angielski p. p – 77,3 proc., j. angielski p. r. – 61,1 proc , j. niemiecki p. p. – 80,5 proc., j. niemiecki p. r. – 93,8 proc., j. rosyjski p. p. – 86,1 proc.
Gimnazjum nr 7 – j. polski – 65,8 proc., historia i wos – 50,6 proc., matematyka – 44,3 proc., przedmioty przyrodnicze – 50,8 proc., j. angielski p. p. – 61,5 proc. j. angielski p. r. – 40,9 proc., j. niemiecki p. p. – 67,9 proc., j. niemiecki p. r. – 60,8 proc., j. rosyjski p. p. – 55 proc. (pisały dwie osoby)
Gimnazjum nr 8 – j. polski – 71,3 proc., historia i wos – 49,4 proc., matematyka – 41,4 proc., przedmioty przyrodnicze – 46,6 proc., j. angielski p. p. – 62,9 proc., j. angielski p. r. – 39 proc., j. niemiecki p. p. – 62 proc., j. francuski p. p. – 97 proc.